3 Haziran 2013 Pazartesi

İsviçre Topraklarında İlk İnsanlar

M.Ö. 44 yılında, Augusta Raurica Rhine üzerine kurulan ilk Roma yerleşim yeri, 
İsviçredeki en önemli arkeolojik kazı alanlarından birisidir.
Bölgede en eski tarım yerleşimiyle ilgili bulgulara Gächlingen'de (M.Ö. 5300'lü yıllardan kalma) rastlanmaktadır.
Hallstatt ve La Tène kültürü (adını Neuchâtel Gölünün kuzeyinde bulunan La Tène arkeolojik kazı alanından almaktadır) bölgede bilinen en erken kültürel kabilelerdir.
La Tène kültürü muhtemelen Antik Yunan ve Etruscan medeniyetlerinden etkilenerek geç demir çağı döneminde gelişip yayılmışdır.

İsviçre bölgesindeki en önemli kabilelerden biri de Helvetlerdir.
M.S. 580 yılında gerçekleşen Bibracte muharebesinde Julius Caesar'ın orduları Helvetleri yenilgiye uğratmış, daha sonra da (M.Ö. 15) Tiberius (2. Roma İmparatoru) ve kardeşi Drusus Alpleri tümüyle fetih edip Roma İmparatorluğu'nun parçası haline getirmiştir.
Helvetilerin yaşadığı bölge önce Roma'nın Gallia Belgica eyaletinin parçası omuş ve Confoederatio Helvetica adını almıştır.
Daha sonra Germania Superior eyaletinin parçası olmuştur.
Günümüz İsviçresinin doğu kısımları ise Raetia eyaletine katılmıştır.

4. yüzyıldan itibaren İsviçrenin batı bölgesi Burgonya krallığına aitti.
Alamanların 5. yüzyılda İsviçre platosuna daha sonra 8. yüzyılda Alp vadilerine yerleşmesi sonucunda erken Orta çağ döneminde (Frank imparatorluğu tarafından işgal edilene kadar) günümüz İsviçre toprakları Burgonya ve Alaman krallıkları arasında ikiye bölünmüş vaziyetteydi.

6. yüzyılda bütün İsviçre bölgesi Frank İmparatorluğu egemenliği altına girmiştir.

6. 7. ve 8. yüzyıllar boyunca da bölge Frank hegomonyası altında kalmıştır.
Şarlman dönemindeki genişleme periodundan sonra Frank İmparatorluğu Verdun Antlaşması (843) ile ikiye ayrılmış ve İsviçre toprakları da Orta Francia ve Doğu Francia krallıkları arasında paylaşılmıştır.
Kutsal Roma Germen İmparatorluğu döneminde yaklaşık M.S.1000 yıllarında tekrar bu bölge tek bir idare altında toplanmıştır.

1200'lü yıllara gelindiğinde İsviçre platosu Savoie hanedanlığı, Zähringer Hanedanlığı, Habsburg ve Kyburg Hanedanlığı tarafından idare edilmekteydi.

Uri kantonu, Schwyz kantonu, Unterwalden (Waldstätten) gibi bazı bölgeler de imparatorluğun doğrudan kontrolu aldındaydı (Reichsfreiheit).
1264'te Kyburg hanedanlığı çöktüğünde, Habsburg topraklarını İşviçre platosunun doğusuna kadar genişletmişdi.3

İSVİÇRE TARİHİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com