1 Haziran 2013 Cumartesi

İsviçre'nin Fiziki Yapısı

Älggi Alpleri
41.285 kilometrekarelik yüzölçümüyle İsviçre küçük bir ülkedir.
7,5-8 milyonluk nüfusa sahip olan ülkede nüfus yoğunluğu, kilometrekarede 190-200 kişi civarındadır.

İsviçre’de üç ana topografik alan bulunur: 
  1. İsviçre Alpleri
  2. İsviçre Platosu
  3. Jura Dağları
Alpler, ülkeyi orta ve güneyinden kateden yüksek sıradağlardır.
İsviçre Alpleri’nin yüksek dorukları arasında (en yüksek zirvesi 4.634 metrelik Dufour Zirvesi'dir) bazılarında buzul bulunan sayısız vadi yeralır.
Buralarda doğan Ren, Rhône, İnn, Aare ve Ticino gibi Avrupa’nın başlıca nehirleri Cenevre Gölü, Zürih Gölü, Neuchâtel Gölü ve Konstanz Gölü gibi göllere dökülür.

Ülkenin daha yoğun nüfusa sahip olan kuzey kısmı daha düzlük de olsa kuzeybatıda bulunan daha küçük Jura Dağları gibi dağlık da olabilir.

İsviçre’nin iklimi genel olarak ılıman olsa da yüksek dağlardaki zorlu şartlardan İsviçre’nin güney ucundaki sıcak Akdeniz iklimine kadar bölgeden bölgeye değişiklik gösterir.

Yüksek dağlarla ayrılan birçok vadinin varlığı nedeniyle İsviçre’nin ekosistemleri çok hassastır ve hemen hemen her vadide kendine mahsus ekolojiler oluşmuştur.
Dağlık bölgelerde de diğer yükseltilerde bulunmayan zengin bir bitki örtüsü bulunur.

İsviçre Avrupa’nın en dağlık ülkesidir.
Toprakların 3/4’ü dağlarla kaplıdır.
Kuzeybatı Fransa sınırı boyunca uzanan Jura Dağları ülkenin güney kesimini kaplayan Alplerden Mitteland yaylasıyla ayrılır.
İsviçre Alpleri, Mont-Blanc’dan Ortlere kadar uzanan orta kesimini içine alır.
Ülkenin büyük kısmını meydana getiren güney bölümü Bern Alpleri, Pennine Alpleri, Lepontine Alpleri ile doğudaki Rehetia Alplerinden müteşekkildir.
En yüksek tepeler Pennine Alplerinde yer alan Mente Rosa ve Matterhorn (4478 m) tepeleridir.
Bern Alplerinde en yüksek tepeler Finsteraarrhorn (4274 m) ile Jungfrau (4166 m)dur.

İsviçre yüksek yaylası, Alplerle Jura Dağları arasında kalan yayladır.
Bu yayla 1000 m yüksekliktedir.
İsviçre Tepeleri diye de anılır.
Bu yayla çayırlar ve kozalaklı ağaç ormanlarıyla kaplıdır.
Avrupa’nın iki büyük akarsuyu İsviçre Alplerinden doğar.
Ren Nehri, Knostanz Gölüne akan iki pınardan kaynaklanır.
Rhone’ni kaynağı ise güneybatıdaki buzullardır.
Ticino Nehri güneye akar.
İsviçre’de çok sayıda göl vardır.
Bunların en büyüğü Almanya ve Avusturya’ya sınır olan Konstanz Gölüdür.
Diğer önemli gölleri ise Zürich, Lulerne, Neuchatel ve Leman’dir.5


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com