28 Eylül 2010 Salı

Suudi Arabistan'ın Toplum Yapısı

Suudi Arabistanlıların büyük bölümünü, yerli kabilelerin soyundan gelen Araplar oluşturmaktadır.
Basra Körfezi kıyısında bir İranlı azınlık topluluğu yaşar.
Yabancı işçilerin sayısında son yıllarda büyük bir azalma olmakla birlikte, ekonomi yabancı işgücüne bağımlı durumdadır.
Resmî dil olan Arapça ve çeşitli lehçeleri, bütün nüfus tarafından konuşulur.
Nüfusun yaklaşık %85'i sünni müslüman'dır.

Nüfusun büyük bölümü Riyad, Cidde, Mekke, Taif, Medine, Dahran, Dammam, El Huber ve Hufuf gibi büyük kentlerde toplanmıştır.
Kırsal kesimde, göçebe Bedevilerin sayısı, yerleşik tarımcılarınkinden yüksektir.
Rubülhali ve Nüfud çölleri bütünüyle ıssızdır; öteki yörelerde de çoğunlukla nüfus yoğunlukları düşüktür.
Batı kıyısında, Riyad çevresinde ve doğudaki petrol alanlarındaysa, biraz daha yüksektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com