28 Eylül 2010 Salı

Türkiye-Suudi Arabistan Siyasi İlişkileri

a) Siyasi Yapısı

Yönetim Şekli: Krallık
Devlet Başkanı: Kral Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud

Hükümet ve siyasi sistem ile ilgili kurallar 1993 tarihli Temel Yasa ile yazılı hale getirilmiştir.

Kral, aynı zamanda devlet ve hükümet başkanıdır. Kral Abdullah, Kral Fahd bin Abdulaziz Al-Saud’un 1 Ağustos 2005 tarihinde vefat etmesi üzerine yerine geçmiştir. Hükümet fonksiyonları Bakanlar Kurulu marifetiyle yürütülmektedir. Bakanlar Kurulu’nda Dışişleri, Savunma, İçişleri ve Yerel Yönetim Bakanları gibi önemli görevlere Hanedan üyeleri atanmaktadır. Stratejik kararlar ad-hoc olarak toplanan Kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri tarafından oydaşmayla, bazı durumlarda din ve iş âlemiyle istişare edilerek alınmaktadır.
Yasama çalışmalarında Danışma (Şûra) Meclisi de rol üstlenmektedir. 2005 Nisan ayı itibariyle üye sayısı 150’ye yükseltilen Danışma Meclisi’ne, yasa önerme yetkisi 2003 yılında tanınmıştır.  Üyeler Kral tarafından 4 yıl süreyle atanmaktadır (Kadınlar Meclise üye olamamaktadırlar).

SA'daki hukuk sistemi, Şeriat hükümleri üzerine kuruludur. Şer’i yargı sistemi Adalet Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Ülke, toplam 13 idarî bölgeye (Emirliğe) ayrılmıştır. Her bir bölgenin başında, Kraliyet ailesi mensubu bir Emir bulunmaktadır.
b) Siyasi İlişkilerimiz

Hicaz ve Necid Krallığı arasında imzalanan 3 Ağustos 1929 yılında Dostluk ve Barış Anlaşmasıyla diplomatik ilişkilerimizin tesis edildiği Suudi Arabistan’la son yıllarda gerek bölgesel sorunlara çözüm arayışları gerek ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde temas ve işbirliği yoğunlaşmıştır.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz El Suud, 9-10 Kasım 2007 tarihlerinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Türkiye’yi, 40 yıllık bir aradan sonra 2006’da ziyaret eden Suudi Kralı’nın bir yıl sonra ikinci ziyaretini yapması ilişkilerimizde kaydedilen olumlu gelişmelerin bir göstergesi olmuştur.

Ziyaret sırasında, iki ülke Dışişleri Bakanları tarafından “Türkiye ile Suudi Arabistan Arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması” imzalanmış ve iki ülke arasında 2006 yılında kurulması kararlaştırılan siyasi istişare mekanizmasının hayata geçirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanları ve Dışişleri Müsteşarları düzeyinde yıllık toplantılar yapılması öngörülmektedir.

Sayın Başbakanımız ve Bakanımız gerek çalışma ziyaretleriyle gerek uluslararası toplantılara katılmak üzere çeşitli vesilelerle Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişler ve üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Son olarak Sayın Bakanımız 17–18 Şubat 2007’de bir çalışma ziyareti kapsamında ve Sayın Başbakanımız da 24–25 Şubat 2007 tarihlerinde 8. Cidde Ekonomik Forumu’na ve 29 Mart 2007 tarihinde Riyad’da düzenlenen Arap Ligi Zirvesi’ne katılmak üzere Suudi Arabistan’a gitmiştir.

1980 yılından günümüze kadar Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerin dökümü aşağıdadır:

Türkiye’den Suudi Arabistan’a Ziyaretler

Cumhurbaşkanı Kenan Evren  - 21–25 Şubat 1984
Cumhurbaşkanı Turgut Özal  - 13–18 Ekim 1990
Başbakan Bülent Ulusu - 3 Mart 1982
Başbakan Turgut Özal - 16–21 Mart 1985
Başbakan Turgut Özal  - 8 Nisan 1986            
Başbakan Turgut Özal  - 20 Temmuz 1988
Başbakan Süleyman Demirel  - 26–28 Ocak 1993
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan - 18 Eylül 2005            
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan  - 30 Mart 2006 (çalışma ziyareti)
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan  - 8 Ekim 2006 8 (çalışma ziyareti)
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan - 24-25 Şubat 2007
                                                                (Cidde Ekonomik Forumu)
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan - 29 Mart 2007 ( Arap Ligi Zirvesi)

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye Ziyaretler

Kral Abdullah bin Abdulaziz    - 9-10 Kasım 2007
Kral Abdullah bin Abdulaziz  - 8–10 Ağustos 2006
Veliaht Prens Abdullah  - 10–15 Eylül 1984

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com