25 Eylül 2010 Cumartesi

Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İlişkileriTürkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin yasal çerçevesini oluşturan, “Türkiye-Azerbaycan Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması” 1992’de, “Türkiye-Azerbaycan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması” ile “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” Anlaşmaları ise, 1994’te imzalanarak yasal altyapı tamamlanmıştır.

Türkiye-Azerbaycan İkili Ticari Verileri: (DTM Milyon Dolar)
İhracatımız                       İthalatımız          Hacim             Denge

2002         231 (%3)       65 (-%17)          296 (-%2)      166 (%13)
2003         315 (%36)     123 (%89)         438 (%48)     192 (%16)
2004         401 (%27)     135 (%10)         536 (%22)     266 (%39)
2005         524 (%31)     271 (%101)       795 (%48)     253 (-%5)
2006         692 (%32)     333 (%23)         1025 (%29)   359 (%42)
2006/XI     617                  320                      937                  296
2007/XI     934 (%51)       280(-%12)           1216 (%29)     652 (%120)
İkili ticaret hacmimiz 2003’den bu yana yılda ortalama %40 oranında artarak, 2007 yılı ilk 11 aylık döneminde  1.2 milyar Dolar’ı aşmıştır. Ticaret dengesi önemli ölçüde ülkemiz lehine gerçekleşmektedir. Azerbaycan’dan ithalatımız BTC projesiyle birlikte 2005’ten itibaren ciddi oranda artmıştır.
Dış ticaretimizde en önemli ihracat kalemleri arasında makine ve teçhizat, plastik ve ürünleri, elektrikli aletler, demir/çelikten eşya, motorlu taşıtlar yer almaktadır. En önemli ithalat kalemleri içinde ise petrol ve ürünleri, plastik ve ürünleri ile bakır ve bakır eşya bulunmaktadır.
Türkiye, Azerbaycan’ın petrol dışı sektörlerine en fazla yatırım yapan ülkedir (%45 pay). Türk şirketlerinin enerji dışı sektörlere yatırımlarının tutarı yaklaşık 2,5 milyar Dolar’dır.
Öte yandan, Azerbaycan ekonomisinin lokomotif sektörünü temsil eden enerji sektöründe ülkemiz aktif bir politika sergilemekte, bu meyanda hem Azerbaycan petrol ve doğalgaz rezervlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesinde hem de sözkonusu rezervlerin dünya piyasalarına nakline yönelik projelerde önemli rol oynamaktadır.
Azerbaycan’ın enerji sektöründeki Türk yatırımları 2,5 milyar Dolar’ı bulmuştur. Böylelikle Azerbaycan’daki toplam Türk yatırımları 5 milyar dolara yaklaşmaktadır.
Türk müteahhitlerinin Azerbaycan’da üstlendikleri iş miktarı 2007 yılı sonu itibariyle 2,8 milyar Dolar’dır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com