4 Mayıs 2011 Çarşamba

Brezilya Ekonomisi


 Futbol, Brezilya'da en yaygın bir spor dalıdır.
(Football (soccer) is the most popular sport in Brazil)
Halen dünyanın 9’ncu en büyük ekonomisi olan Brezilya on yıldan bu yana, piyasasını dünyaya açtı. Dış alıma getirilen nicel kısıtlamalar kaldırıldı ve ortalama tarife şu anda %13’tür. Bunun sonucunda ithalat önemli ölçüde arttı ve yabancı yatırımlar belirgin biçimde çoğaldı.

Brezilya’nın temel sanayileri - (lüks turistik gemilerden yarış botlarına ve 300.000 tonluk tankerlere kadar) gemi inşası; motorlu araçlar; araba, araç ve kamyon; her tip otobüs, ağır nakliye araçları; arazi araçları üreten üreticiler - buradadır; metaller (çelik, alaşımlar ve alüminyum dahil); gıda; havacılık ve uzay (tarımsal ilaçlama uçaklarından, 90 kişilik jet uçaklarına, askerî eğitim ve kargo uçaklarına; Tucano ve uyduları araştıran sesten hızlı AMX’e); bilişim sistemleri (donanım ve yazılım, özellikle bankacılık sistemleri ve bilgisayarlar); oyuncaklar; ofis ve ev eşyaları; ahşap ve ahşap ürünler; mobilya; radar ve uzaktan kumandalı alıcı sistemleri; ilaçlar; eczacılık ürünleri ve hertür tıbbi donanım; inşaat sanayi için gerekli her türlü ürün; tarım araçları ve teknolojisi; iletişim (ses ve veri); kağıt; matbaa malzemeleri; makineler; demiryolu lokomotif ve vagonları v.s. ve her türlü önemli sanayi ihtiyaçları için sermaye malları; ağır iş makineleri, donanımı ve teknolojisi.
Brezilya halen yaklaşık dünya üretiminin %32’si ile en büyük kahve üreticisidir ve bu ürün ana ihracat malı olarak yeralmaktadır, ancak şu anda bazı diğer mallar, örneğin, üretimi 1970 ile 1986 arasında on kat artan, Brezilya’nın Birleşik Devletlerin arkasından ikinci üretici olduğu soya fasulyesi ile rekabet etmektedir. Şeker, pamuk, kakao ve darı, dünya pazarlarında oldukça büyük payları ile ana ürünlerdir. Ancak Brezilya’nın tarım alanı büyüme ve yeni sahalara genişleme özelliği göze çarpmaktadır. Son yıllarda buğday üretimi, ılıman bölgelerde öngörülenden daha fazla kendine yeterlilik sonucunu getirerek hızla gelişmiştir. Sebze ve meyva üretiminde, narenciye - özellikle portakal üretiminde - kendilerini dünya piyasasında ikinci yapan önemli gelişmeler olmuştur. Bu örneği izleyerek Brezilya şu anda çeşitli çiçekler, süsbitkileri, sebze ve meyva - hem tropik hem de ılıman iklimde yetişen - ve hatta giderek yükselen kalitede önemli miktarda şarap ihraç etmektedir. Bir bütün olarak, tarım sanayii ürünleri sektörü iyi gelişmiş ve yurt dışında işlem görmüş ürünler: sebze, meyva, et, balık ve her çeşit içkinin tanınması başarılmıştır.

Ülkenin Kuzeydoğusunda, São Francisco Nehri Vadisi boyunca önde gelen sığır yetiştiriciliği güneye kaymış ve şu anda Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo ve Mato Grosso’da yoğunlaşmıştır. Brezilya bugün dünyanın en büyük hayvan sürüsüne sahip ülkedir.

Kuzeydoğunun deri giysili “Vaqueiro”ları (kovboy) ve bol pantolonları ve güneyin düşük sıcaklıklarını geçiştirmek için kullandıkları renkli pancholarıyla “gaúcho”lar, Brezilya’nın halen görülebilen kırsal özellikleridir.
Brezilya’nın ormanlık bölgeleri, uluslararası piyasada çok değer verilen birçok enfes tipte sert ağacın kaynağıdır. Buralarda çeşitli türde sert kabuklu yemiş vardır, öte yandan hindistan cevizi çeşitleri ve diğer tohumlar bitkisel yağ üretiminde kullanılmaktadır.

Kuzeydoğuda “Carnaubeira” adında, her bir parçası, kökleri ve gövdesi de dahil; yaprak ve meyvası, üretimde kullanılabilen bir çeşit palmiye vardır. Bu ağaç sadece Brezilya’da bulunur ve yaprakları çok güçlü mobilya cilası yapımında kullanılır.

Brezilya gerçekten her türlü maden cevherine sahiptir. Demir cevheri, manganez, boksit, bakır, fosfat ve potasyum en önemli maden yataklarıdır. Bazı tahminlere göre, Minas Gerais ve Amazon bölgesinde tüm tepeler hemen hemen baştan başa demir cevherinden oluşur ve ulusal demir cevheri rezervleri dünyanın çelik fabrikalarına yaklaşık 800 yıl süreyle demir cevheri sağlayacak yeterliktedir. Buna ilişkin en önemli çaba demir cevherinin fabrikalara iletilmesidir ve demiryolları ve limanlar özellikle bunun için inşa edilmiştir. Ülkenin birçok çelik fabrikasına ve iyi gelişmiş maden işleme sanayiine sahip olmasına karşın, bu madenlerin çoğu öncelikle işlenmeden ihraç edilmektedir.

Öte yandan, Brezilya’nın kömür rezervleri oldukça az ve düşük kalitededir. Petrobrás tarafından yapılan yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarına göre petrol bugün nispeten çok ve Brezilya’ya yetecek düzeydedir. Genellikle denizüstü platformlarda çalışılmaktadır (Petrobrás 1953’te kurulmuş bir ulusal petrol şirketidir) ve şu anda toplam petrol veriminin 2/3’sini temsil etmektedir. Rio de Janeiro sahili yakınındaki Campos Platformu bugün, Brezilya’nın en önemli petrol kaynağıdır ve büyük bir farkla ulusal üretimin büyük kısmını oluşturur ve 1.4 milyar varilin üstünde tahmin edilen rezervi ile ilerideki yıllarda da ana petrol rezervi olmaya devam edecektir. Şirketin ana faaliyetlerinin bir başka hedefi, Brezilya’nın kendine yeterli rafineri kapasitesine ulaşması ve bunun korunmasıdır. Petrobrás’ın rafineri yapısı, toplam ulusal rafineri kapasitesinin %99.3’ü itibariyle 10 rafineri ve bir asfalt tesisinden oluşur.

Campos vadisinin üretiminde kaydedilen belirgin artış, uygulanan ilk üretim sisteminin Brezilya mühendislerince daha sonra teknolojik olarak geliştirmesinin sonucudur. Söz konusu bu yeni sistemler, Petrobrás olarak, yeni bir petrol üretim dönemini başlattı. Petrobrás, 1980’lerden itibaren yıllarca ardı ardına dünya derinlik rekorları kırarak 1.800 metreyi geçen derinliklere ulaşmiştir.

Petrol sektörüne düzenli yatırım akışının sonucu olarak, ulusal üretimle karşılanan yerel petrol ve doğal gaz ihtiyacı hızla artmaktadır. Artan doğal gaz üretiminin kullanılmasını teminen, bir boru hattı ağı inşa edilmiş ve Bolivya’dan da gaz getirilerek hiç durmadan genişletilmiştir. Doğal gaz araştırmalarına şöyle bir göz atıldığında, özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde, bu ürünün ulusal enerji kullanımı eşitliğinde önemli bir husus olarak rol oynayacağı görülmektedir.

1975’te Ulusal Alkol Programı tesis edilmiştir. Bunun asıl amacı, alkolün otomotiv yakıtı olarak ya ulusal olarak üretilen benzin veya mazotla karıştırarak ya da alkolü kimya sektörüne verip, doğrudan Ottocycle motorlarda yakıt olarak kullanmaktı. 1990’ların başında Brezilya’da, yılda ortalama bir milyondan fazla üretilen araçların çoğunluğu %100 alkolle çalışıyordu. Yurt içinde ve dışında bu programa yeniden önem verilmeye başlanmıştır.

Ülkenin enerji politikasında bir diğer önemli konu hidroelektrik enerjidir. Ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasında, halen birincil enerji tüketiminin yaklaşık olarak %30’unu sağladığı ve 248 GW’lık üretim kapasitesine sahip olduğu, dünyada bu tür enerjiyi kullanan en büyük on kullanıcı arasında bulunan bir ülke olduğu gerçeği bize bir fikir verebilir. Elektrik enerjisi tüketimi, geçen yirmi yıl içinde yıllık yaklaşık olarak 10%’luk bir artış göstermiştir. Bu dönemin ötesinde kişi başına enerji tüketimindeki artış yıllık %7’ye ulaşmış, öte yandan tüketim düzeyi, kişi başına 1000 kilovat saat sınırını geride bırakmıştır. Önümüzdeki on yılda iki katı olabilecektir. Elektrik enerjisi üretimi için nükleer güç kullanımı da gelişirken bağımsız nükleer teknolojisi de ilerlemektedir. Mevcut uranyum rezervleri 305 bin ton veya dünya rezervlerinin %7’si olarak tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com