28 Nisan 2013 Pazar

Kırgızistan'da Demografik Yapı

Kırgızistan'da Yaş ve Cinsiyet Piramidi
2005 Dünya Almanağı verilerine göre Kırgızistan nüfusu 5,210,450'dur.
Bu nüfusun %34.4'ü 0-15 yaş, %6.2'si ise 65 yaş ve üzeridir.
Kırgızistan'da halkın %63.9'u şehirlerde geri kalanı ise kırsal kesimde yaşar.
Ülkede km2 başına 29 insan düşer.
Kırgızistan’ın 2009 yılındaki nüfusu 5.482.000 olarak tahmin edilmiştir.
Kırgızistan'da yerli halk olarak belli olan Kırgızlardır (%64.9).
Diğer etnik gruplar içinde en büyük Özbekler (13.8%) ve Ruslar (%12.5) oluşturur.
Küçük gruplar ise Tatarlar (%1.9), Uygurlar (%1.1), Kazaklar (%0.7) ve Ukraynalılardır (%0.5).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com