24 Nisan 2013 Çarşamba

Kırgızistan Tarihi'ne Genel Bir Bakış

Balasagun'daki 11.Yüzyıldan Kalma Burana Kulesi
Yenisey Irmağı boyunda medenî bir hayat süren Kırgızlar Mîlâd’dan sonra birinci yüzyılda Hun Devleti tâbiyeti altına girdiler.
Hunluların dağılması üzerine, Kırgızlar, Hakas Devletini kurdular.
Dördüncü yüzyılda kurulan Hakas Devleti, Baykal Gölünden Tibet’e kadar olan kısma hâkim oldu.
Kırgızlar, Göktürk devrinde Kögmen (Sayan) Dağları'nın kuzeyinde yaşamışlardır.
6. yüzyılda kurulan Göktürk Devleti ile mücâdele eden Hakaslar, 840’ta Uygur Devletini yıktılar.
10. yüzyılda Karahanlıların tesiriyle İslâm dînini kabul eden Kırgızlar, 13. yüzyılda Moğolların hâkimiyetini tanıdılar.
İsfarah Kuşatması ve Savaşı'nı Temsil Eden Bir Minyatür
Babür Ordusu, İbrahim Saru Kalesi Önlerinde
On yedinci yüzyılda Rus istilâsına karşı diğer Türk boylarıyla hareket ettiler.
Kırgızların harp kâbiliyetleri yüksekti.
On dokuzuncu asırda Kırgız toprakları bütünüyle Rus hâkimiyetine girdi.
Toplumlar arası kavgalar çıkmaya başlayınca Bagış uruusu (toplumu), 1881 yılında Rusya İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmeye karar verir.
1924 senesine kadar Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhûriyetine bağlıyken, 1925’te Kara Kırgız Özerk Oblastı adını aldı.
Bir süre sonra Kara kelimesi kaldırıldı.
1936’da Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti hâline getirildi ve Sovyetler Birliğini meydana getiren 15 İttifak Cumhûriyetinden biri hâline geldi.
Eski Sovyetler Birliğinin 1991’de dağılması üzerine, Kırgızistan bağımsızlığını îlân etti.
Bağımsız Devletler Topluluğuna üye oldu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com