27 Nisan 2013 Cumartesi

Ak-Say Nehri, Kırgızistan

Ak-Say Nehri, Toşkan Nehri'nin, Kırgızistan sınırları içinde kalan bölümüne verilen isimdir.
Nehrin uzunluğu 457 km'dir.
Debisi ise, 25.76 m³/s'dir.
Nehrin havzasının alanı ise 18400 km²'dir.
Kırgızistan'da Narin şehrinin güneyinde Tanrı Dağlarından doğan Ak-Say Nehri, sınırın öbür Çin tarafında Toşkan Nehri adı verilir.
Bu nehir, doğuya doğru Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne akar.
Tanrı Dağlarına paralel olarak doğuya devam eder ve sonra Aksu Nehri ile birleşir.
Toşkan, Aksu nehrine karışan ana koldur. 
Toşkan Nehri, Tanrı Dağlarında Çin ile Kırgızistan sınır bölgesinde bir nehirdir.
Toşkan sözünün kökeni Hakaniye Türkçesinden gelmedir.
Toşgur (بشغر)'un kelime anlamı da "taşarak doldurmak" demektir.
Doğu Türkistan lehçesindeki karşılığı olan toşkar; toşkaz olan sözün günümüze ulaşmış şeklidir.
Türk Dili'nin en eski ve değerli sözlüklerinden Divânu Lügati't-Türk'te; "تڤشغان اكز tawuşgan öküz" “Uç şehrinde akan bir derenin adı” şeklinde tanımladığı bu nehirdir.
Toşkan Nehri'nin geçtiği Uç şehri'de günümüzdeki Uçturfan nahiyesidir.
Tawuşgan öküz günümüz Kırgız lehçesinde değişerek Tauškandar’ja olarak ulaşmıştır.
Kırgızistanda Narin şehrinin güneyinde Tanrı Dağlarından doğan Ak-Say Nehri sınırın öbür Çin tarafında Toşkan ismi verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com