4 Nisan 2013 Perşembe

Danimarka'nın Fiziki Yapısı

Fyn ile Sjælland Adaları Arasındaki Storebælt (Büyük Kemer) Boğazı
Yüzölçümü 43.092 km2 olan ülke, Jutland Yarımadası ile 483 adadan müteşekkildir.
Jutland Yarımadası Kuzey Avrupa düzlüğünün bir uzantısıdır.
Kuzeyde Limfiyord Boğazı ile ayrılan yarımadanın batı kıyıları düzgün ve kum alanlarıyla kaplıdır.
Kum alanlarının doğusunda bataklıklar yer alır.
Son derece girintili, çıkıntılı olan doğu kıyılarında verimli moren (buzultaş) ovaları bulunur.
Ovaların düzlüğünde seyrek rastlanan tepelerin en yükseği 173 m ile Yding Skovhoj’dur.
Doğu kıyılarının açıklarında Büyük Fionie, Syaelland, Seeland ve Lolland adalarıyla birlikte yüzlerce küçük ada vardır.
Buraya bağlı olan Grönland % 90’ı buzlarla kaplı, yüksek yayla görünümündedir.
Yüzölçümü küçük olan Danimarka’nın yüksekliği fazla olmadığından, akarsuları da küçüktür.
En uzun akarsuyu Jutland’daki Guden Irmağı (160 km), Stor Irmağı (100 km), Skern Nehri (90 km), Fyn adasındaki Odenja Nehri (60 km) ile Sjelland Adasındaki Sus Nehri (82 km) Danimarka’nın belli başlı ırmaklarındandır.
Önemli bir gölü yoktur.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com