4 Eylül 2010 Cumartesi

Nüfus Bilgileri

Nüfusu: 3,639,453 (2009 Temmuz ayı tahmini) Nüfusun %50 si kırsal alanda ikamet eder.
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %24.8 (erkek 464,954; kadın 423,003)
15-64 yaş: %66.3 (erkek 1,214,942; kadın 1,158,562)
65 yaş ve üzeri: %8.9 (erkek 148,028; kadın 172,166) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.52 (2006 verileri)
Nüfus yoğunluğu: Nüfus yoğunluğu km²'ye 113,3 dir.
Mülteci sayısı: -4.67 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.1 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.1 erkek/kadın
15-64 yaş: 1.05 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.86 erkek/kadın
toplam nüfus: 1.04 erkek/kadın (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 20.75 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 77.43 yıl
erkeklerde: 74.78 yıl
kadınlarda: 80.34 yıl (2006 tahmini)
Ortalama çocuk sayısı: 2.03 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01den az (1999 verileri)
Ulus: Arnavut
Nüfusun etnik dağılımı: %95 Arnavut, %3 Yunan, diğerleri %2 2 (Roman, Sırp, Bulgar).
Dinler: %70 Müslüman, %20 Arnavut Ortodoksu, %10 Katolik.
Dil: Resmi dil Arnavutçadır, ayrıca Yunanca konuşulmaktadır.
Okur yazar oranı: 9 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfusta: %86.5 (2003 tahmini)
Eğitim alanında Avrupa standardını yakalamak üzere büyük reformlar yapılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com