4 Eylül 2010 Cumartesi

Türkiye -Arnavutluk Siyasi İlişkileri

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki siyasi ilişkiler çok iyi düzeydedir. Tarihe dayalı köklü ilişkilerin yanı sıra, rejim değişikliğinden sonra Türkiye’nin Arnavutluk’a verdiği güçlü destek iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için önemli bir temel teşkil etmiştir. İki ülkenin bölgesel ve uluslararası konulara yaklaşımları büyük ölçüde örtüşmektedir. Ayrıca, Türk ve Arnavut toplumları arasındaki akrabalık bağları, Arnavut toplumunda ülkemize karşı güveni pekiştirmektedir.

Kültürel, tarihi ve insani bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk’la karşılıklı güvene dayanan dostluk ilişkilerimiz vardır. Çeşitli iniş-çıkışlara rağmen komünizm döneminde de sürdürülen bu ilişkiler, Arnavutluk'un demokratik parlamenter sisteme geçişinden sonra daha da geliştirilmiştir. Balkanlar’daki stratejik konumu muvacehesinde Arnavutluk’un iç istikrarını koruyarak gelişmesi, ülkemiz bakımından da önemli hale gelmiştir. Balkanlar’daki potansiyel bunalım noktalarının ortasındaki coğrafi konumu Arnavutluk'u Balkanlar’daki önemli aktörler arasına yerleştirmiştir.

İki ülke arasındaki yakın ilişkiler karşılıklı ziyaretlerin düzeyi ve sıklığından da anlaşılabilmektedir.

Türkiye, Arnavutluk’un Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda Arnavutluk’un Nisan 2009 itibariyle NATO üyeliğine kabul edilmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com