21 Temmuz 2012 Cumartesi

Gabon'a İslamiyet'in Gelişi ve İslam'ın Gabon Topraklarında Yayılışı

1972'de İslamiyeti Seçen Ömer Bongo Ondimba'nın Oğlu Ali Bongo Ondimba, 2010 yılında babasının vefatı üzerine Devlet Başkanı oldu.
Gabon'a İslâm, Kuzey ve Batı Afrika'da kurulmuş olan Murabıtlarla, Muvahhidlerin başlatmış oldukları fetihlerle ve İslâmi tebliğ yoluyla ulaşmıştır. Murabıtların Gabon'a Müslüman davetçiler gönderdikleri, ülkenin önemli yerleşim merkezlerinde camiler ve medreseler inşa ettikleri bilinmektedir. Gönderilen Müslüman davetçiler Gabon halkı arasında İslâm'ı yaymak için geniş çaplı faaliyetler yürüttüler. Hatta iç kesimlere ve ormanlık bölgelerdeki yerleşim alanlarına kadar ulaşarak oralarda yaşayan insanlara İslâm'ı tebliğ ettiler.
Gabon'a ilk gönderilen davetçilerden biri Murabıt sultanlarından Yusuf bin Taşefin'in göndermiş olduğu Muhammed Mevlaye'dir. Tarihi kayıtlara göre Muhammed Mevlaye 1099 yılında Gabon'a ulaştı. Onun ardından çok sayıda Müslüman davetçi bu ülkeye gitti. Bu tarihi bilgilerden İslâm'ın Gabon'a ilk olarak 11. yüzyılın sonlarına doğru ulaştığını anlıyoruz.
 İslâmi tebliğ çalışmaları Gabon halkı üzerinde etkili oldu. Böylece sonraki yüzyıllarda, Müslüman olan yerliler etrafındaki insanlara İslâm'ı anlatma ve tebliğ etme görevini üstlendiler.
Avrupalı sömürgeciler Gabon'a 15. yüzyılın sonlarına doğru ulaşmaya başladılar. İlk gelenler Portekizliler oldu. Sömürgecilerin bu ülkeye ulaşmaları ülke halkının köleleştirilmesinin de başlangıcı oldu. Sömürgeciler çok sayıda Gabonluyu hayvan yakalar gibi yakalıyor, sonra ayaklarına ve kollarına zincir vurup köle olarak satıyorlardı.
Gabon'un bugünkü başkenti olan ve adı Fransızca'da "Özgür Şehir" anlamına gelen Libreville sömürge döneminde köle ticaretinin önemli merkezlerinden biriydi. Burada köle ticareti merkezini ilk oluşturanlar Portekizli sömürgeciler olmuştur. Libreville köle ticareti merkezinde en az yarım milyon insanın köle olarak satıldığı tarihi kaynaklarda belirtilmektedir. Bu insanlar Avrupa'dan gelen köle tacirlerine satılıyor, köle tacirleri de onları ayakları ve kolları zincirlenmiş olarak Libreville limanından gemiye bindirerek Atlas Okyanusu yoluyla Avrupa ülkelerine götürüyorlardı.
1839'da, bugünkü Gabon topraklarını Fransızlar, Portekizlilerden satın alarak buraya bir sömürge merkezi kurdular. Fransızlar da Atlas Okyanusu kıyısına bir köle ticareti merkezi kurarak insanları zincirlere vurup satma işini sürdürdüler.
Gabon'u Fransız Batı Afrikası'nın bir parçası haline getiren Fransızlar 1886'da burayı Fransız Kongo'suna bağladılar. Fransız sömürgesi döneminde Gabon'da geniş çaplı bir hıristiyanlaştırma çalışması da başlatıldı. Fransız işgalciler maddi yönden destekledikleri çok sayıda hıristiyan misyoneri Gabonluların arasına yaydılar. Ancak misyonerler, geniş maddi imkânlara sahip olmalarına ve bir yüzyıldan fazla çalışma yapmalarına rağmen ülke nüfusunun sadece üçte birine yakın bir kısmını hıristiyanlaştırabilmişlerdir. Misyonerler genelde putperest Gabonlular arasında etkili olabildiler. Müslümanlara yönelik çalışmalarından hiçbir başarı elde edemediler. Fransız sömürgecilerin İslâmi çalışmaları engellemelerine ve Müslümanları kıskaca almalarına rağmen sömürge döneminde, Gabon'da Müslümanların sayısı daha da artmıştır. Bunda Fransız ordusunda görev yapmaya zorlanan Afrikalı Müslüman askerlerin de etkisi oldu. Bu Müslüman askerler Fransızların baskılarına rağmen ordudaki görevleri sırasında dinlerini yaşamaya devam ettikleri gibi çevrelerindeki insanlara da iyi muamelede bulunarak onların İslâm'a ısınmalarını sağladılar.
Gabon'a 1958'de Fransız Milletler Topluluğu'na bağlı özerk bir sömürge statüsü verildi.
17 Ağustos 1960'ta da bağımsız bir ülke haline getirildi. Bağımsızlık sonrasında ilk devlet başkanlığı Leon M'Ba'ya verildi. Leon M'Ba 1964 Şubat'ında gerçekleştirilen bir askeri darbeyle görevden alındı. Ancak Fransa'nın müdahalesi üzerine M'Ba yeniden devlet başkanlığına getirildi. 1964'ün Ekim ayında gerçekleştirilen seçimleri de M'Ba'nın Gabon Demokratik Bloku adlı partisi kazandı. M'Ba devlet başkanlığı görevini 1967 Kasım'ında ölünceye kadar sürdürdü.

GABON (Gabon) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com