20 Temmuz 2012 Cuma

Gabon'da Madencilik

Her yıl 1000 tonun üzerinde uranyum filizi elde edilmektedir. Madenler ve petrolleri yabancı şirketler işletmekte, Gabon hükumeti ise manganez madenleri işletmesine % 10, petrol işletmesine % 25 nisbetinde ortak olmaktadır. Diğer madenleri çıkaran ve filizi zenginleştiren tesislere de % 25 nisbetinde ortaktır. Ancak fiyat tesbiti ve alıcıları serbestçe tayin edebilme yetkisi vardır. Yıllık petrol üretimi 10 milyon tonun üzerindedir.
Gabon'da Petrol gelirlerinin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 48'i bulmaktadır. 1992'deki toplam petrol üretimi 107 milyon varili bulmuştur. OPEC ülkeleri arasında 1993'te gerçekleştirilen anlaşmada günlük petrol üretiminin 300 bin varil olması kararlaştırılmıştır. Gabon'un 1993'te açıklanan toplam petrol rezervi 768 milyon varildi. Gabon doğal gaz yönünden de zengindir. 1992'de toplam 102 milyon m3 doğal gaz üretmiştir. 1993'te açıklanan doğal gaz rezervi de 11 milyar m3'tü. Gabon petrol dışında da çeşitli yerel zenginliklere sahiptir. Bunların başında uranyum, demir ve manganez gelmektedir. Demir ve manganez rezervi bakımından dünyanın en zengin ülkelerindendir.

GABON (Gabon) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com