20 Temmuz 2012 Cuma

Gabon'da Sanayi

Sanayi üretimi, hammadde çıkarılmasına göre çok geridir. İki büyük hidroelektrik santralı, kereste fabrikaları, uranyum ve manganez filizlerini zengileştirme tesisleri, küçük bir rafineri, küçük çapta makina sanayii ile dayanıksız tüketim malı imal eden birkaç küçük fabrika dışında sanayi yoktur. Birçok tüketim ve yatırım malını dışarıdan ithal etmek durumundadır.
Bunun en önemli iki sebebi, altyapının (bilhassa yolların) tamamlanamaması ile, işgücünün (nüfusun) azlığıdır. Son yıllarda yabancı bir şirket tarafından yapılacak ve ülkeyi bir uçtan diğer tarafa kat edecek (Transgabon) demiryolunun yapım faaliyeti devam etmektedir.
Gabon'un İhracatı ithalatından çok fazladır.Dış ticaretinde birinci sırayı Fransa almaktadır. Fransa'dan yaptığı ithalatın tüm ithalatındaki payı % 51'dir. Dış ticaretinde Fransa'dan sonra ABD ve Japonya gelmektedir. 1990'daki dış ticaret açığı 1 milyar 609 milyon dolar, 1991'de uluslararası cari işlemlerindeki açık ise 160 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Gabon'un sanayi kuruluşlarının başında petrol arıtma tesisleri ve petrole dayalı sanayi gelir. Petrol arıtma tesisleri ve petrole dayalı diğer sanayi kuruluşları da dahil olmak üzere bütün sanayi kuruluşlarında çalışanların genel çalışan nüfusa oranı % 13'tür. Petrole dayalı tesislerin dışındaki sanayi kuruluşlarının başında gıda maddesi ve içecek üreten kuruluşlar gelmektedir. Bunun yanı sıra konfeksiyon, mobilya, kâğıt, kimyasal madde üretimi ve elektrikli araç üretimi üzerine de bazı sanayi kuruluşları bulunmaktadır. İmalat sanayisinin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 5'tir.

GABON (Gabon) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com