20 Temmuz 2012 Cuma

Gabon'da Dini Durum

Jami'a Camii, Libreville, Gabon
Gabon'un resmi dini yoktur. Halkın % 50'si Müslümandır. Müslümanların geneli Sünni ve Maliki mezhebine bağlıdır. Hıristiyanların oranları % 35 civarındadır. Hıristiyanların çoğunluğu Katolik, az bir kısmı protestandır. Geriye kalanlar da yerel tabiat dinlerine bağlıdırlar.

Gabon'da İslamiyet süratle gelişmekte ve Müslümanların memleket nüfusu içerisindeki nisbeti yüzde elliye ulaşmıştır (Allah sayılarını arttırsın). Bunun yanında animist azınlıklar da mevcuttur. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com