20 Temmuz 2012 Cuma

Gabon'da Etnik Durum

1960 ile 2010 yılları arasında Gabon'da Nüfus Değişimi (Milyon olarak)
Gabon halkı çok farklı etnik unsurlardan oluşmaktadır. Ülkede en kalabalık etnik unsur nüfusun % 35'ini oluşturan Fanglardır. Fanglar aynı zamanda ülke yönetimde büyük ölçüde söz sahibidirler. Fanglar genellikle Müslüman değildir.

Güney bölgelerin nüfusunu çoğunlukla Bantular oluşturur. Gabon'daki bütün Bantu gruplarının genel nüfusa oranlarının % 29 civarında olduğu sanılmaktadır. Bantular birçok Batı ve Orta Afrika ülkesine yayılmış bir topluluktur. Kendilerine özel dilleri ve lehçeleri vardır. Gabon'da da Fang dilinden sonra en çok konuşulan yerel diller Bantu dilleridir. Bantular kendi içlerinde çeşitli alt gruplara ve kabilelere ayrılırlar.
Bantuların yarıya yakını Müslümandır.
Bir diğer etnik unsur yaklaşık % 11 orana sahip olan Bongolardır. Bongoların büyük çoğunluğu Müslümandır. Diğer etnik unsurların başta gelenleri de Kotalar (% 4), Tekeler (% 1.5), Punular, Udunaolar, Pigmeler, Siralar, Nzebiler (bunların toplamlarının oranı yaklaşık % 20)'dir. Bu etnik gruplar genellikle ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde yaşamaktadırlar.

Bantu kabilesi başlıca dört Boy'a ayrılır:
  • Bapounou
  • Bateke
  • Eshira
  • Fang
Diğer Afrikalılar ve Avrupalılar 154,000 kişi civarındadır.
Kongo kıyılarına yakın bölgede yaşayan ve bugün sayıları çok azalan Pigmelerin dışında, nüfusu daha çok Bantu asıllı kırk kadar kabile ile, kuzeyde ve Ogoue kıyılarında yerleşen Fanglardan meydana gelir.
Etnik gruplar arasında sosyal ve kültürel ilişkiler yok denecek kadar zayıftır.

GABON (Gabon) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com