1 Eylül 2012 Cumartesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ekonomisi

Serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu BAE’nin ekonomik zenginliği büyük oranda Gayri Safi Yurt İçi Hasılâsının (GSYİH) da yaklaşık % 38’ini oluşturan petrol ve doğalgaz üretimine dayalıdır. Ülkenin başlıca ihraç ürünleri ham petrol ve doğalgaz, başlıca ithalat ürünleri ise, makine ve taşıt araçları, kimyasallar ve gıda ürünleridir.

BAE, toplam 97,8 milyar varil ile dünya petrol rezervinin % 10’una sahiptir. Günlük petrol üretimi yaklaşık 2,5 milyon varildir. Petrol rezervlerinin yaklaşık % 94’ü Abu Dhabi Emirliği’nde, % 4’ü ise Dubai Emirliği’ndedir.
BAE ayrıca çok zengin doğalgaz kaynaklarına da sahiptir.
Bununla birlikte BAE Yönetimi, ekonominin petrol ve doğalgaza bağımlılığının azaltılması için üretim ve yatırımların çeşitlendirilmesini sağlamaya büyük önem atfetmektedir.
Bu çerçevede, BAE Hükümeti özellikle turizm, inşaat, havacılık, hizmet sektörü, finans ve otomotiv gibi sektörlere yatırım yapmaktadır. Bu sayede petrol-dışı gelirlerin milli gelirdeki payı gittikçe artmaktadır. “Abu Dhabi 2030 Vizyonu“ çerçevesinde ülkede 2030 yılına kadar 300 milyar dolardan fazla altyapı yatırımı yapılması öngörülmekte ve üretime yönelik yapılacak yatırımlarla birlikte önümüzdeki 15 yıl içinde petrol gelirlerine bağımlılığın yüzde 10 oranında azaltılması planlanmaktadır.
BAE ayrıca, dünyadaki en büyük hidrokarbon üreticileri arasında yeralmakla birlikte, temiz enerji konusunda bölgenin ve dünyanın öncü ülkelerinden birisi olma yönünde çaba harcamaktadır. Bu kapsamda, Abu Dhabi’de Masdar adında bir yenilenebilir enerji şehri kurulmuştur. Ayrıca, MASDAR Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’na (IRENA) da evsahipliği yapacaktır.
BAE’nin bünyesindeki emirliklerden birisi olan Dubai ise, bulunduğu coğrafyada ticaret, finans ve turizm merkezi olma stratejisi izlemektedir. Dubai Emirliği’nin dış ticareti büyük oranda “re-export”a dayanmaktadır. Anılan Emirliğin liman ve serbest bölgeleri, alt yapı olarak oldukça gelişmiş durumdadır. Bununla birlikte, Dubai Emirliği yaşanan son küresel krizden olumsuz şekilde etkilenmiştir.
BAE son dönemde ülkenin doğusundaki ülkelerle dış ticaretini de önemli oranda geliştirmiştir. Bu kapsamda 2010 yılında BAE’nin en önemli ticari ortağının 42 milyar doların üzerindeki ticaret hacmiyle Hindistan olduğu açıklanmıştır.
BAE Hükümeti son dönemlerde elde ettiği deneyim ve sermaye birikimi sayesinde dış pazarlarda giderek artan yatırımlara yönelmiştir. Hükümet, sahip olduğu kamu şirketleri veya yarı resmi şirketler aracılığıyla çeşitli ülkelerde, başta bankacılık, turizm ve telekomünikasyon olmak üzere büyük çaplı iştiraklerde bulunmaktadır.

Belli Başlı Temel Göstergeler: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) :248 milyar Dolar Büyüme Oranı :%2,1 Nüfus : 6,5 milyon Kişi başına GSYİH : 38 bin Dolar Para Birimi / Kur Değeri : Dirhem (AED) 3.671 = 1 ABD Doları Enflasyon : tüketici fiyatları: % 5,7 İhracat : 198,9 milyar Dolar İthalat : 159 milyar Dolar Ham petrol ihracatı : 44,5 milyar dolar

Not: Bu bilgiler Dışişleri Bakanlığı'nın Resmi İnternet Sitesinden alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com