22 Eylül 2012 Cumartesi

Bulgaristan'da Ekonomik Veriler

Ülkede Ekonominin Kalbinin Attığı Başkent Sofya'dan Bir Görünüm
Ekonomiye genel bakış: Bulgaristan tıpkı diğer eski komünist blok üyeleri gibi 90lar'a çok kötü bir ekonomi ve demokrasiye geçiş sıkıntıları ile girdi. Yüksek enflasyon Bulgaristan'ın en önemli ekonomik sorunuydu. 1992'de %179,5 olan enflasyon oranı 1993'de 163,9'a, 1994'de ise %221,9'a yükselmişti. Gerçi bunda işsizliğin aynı yıllarda %4'lük bir azalmayla %12,8'e düşmesinin önemli bir payı vardı; fakat yüksek enflasyon Bulgar ekonomisinin en kronik sorunu olarak ekonomik liberalleşmenin önünde ciddi bir engel olmaya edecekti. Daha sonraki dönemde Bulgar ekonomisi Macar, Çek ya da Polonya ekonomileri gibi olmasa da önemli büyüme oranları tutturdu. Bulgar ekonomisi 1995'de %2,9, 1998'de %3,5 ve 1999'da da %1,5 oranında büyüdü. Bulgaristan bugün ekonomisinde hala ciddi yapısal sorunlar yaşıyor. Her alanda hala bir geçiş dönemindedir.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 77.13 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.5 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %8.9
endüstri: %30.1
hizmet: %61 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %17.2 (2006 verileri)
İş gücü: 3.45 milyon (2006 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %11, endüstri %32.7, hizmet %56.3 (2004 verileri)
İşsizlik oranı: %9.6 (2006 verileri)
Bütçe: gelirler: 13.28 milyar $
giderler: 12.16 milyar $ (2006 verileri)
Endüstri: elektrik, gaz ve su; gıda, meşrubat, tütün; makine ve araç gereçler, temel metaller, kimyasal ürünler, kömür, arıtılmış petrol, nükleer enerji
Endüstrinin büyüme oranı: %5 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 41.96 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 35.23 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 5 milyar kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 1.2 milyar kWh (2004)
Tarım ürünleri: Sebzeler, meyveler, tütün, çiftlik hayvanları, şarap, buğday, arpa, ayçiçeği, şeker pancarı
İhracat tutarı: 14.6 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: Giysi, ayakkabı, demir - çelik, makine ve ekipmanlar, yakıt
İhracat ortakları: İtalya %12, Türkiye %10.5, Almanya %9.8, Yunanistan %9.5, Belçika %5.9, Fransa %4.6 (2005)
İthalat tutarı: 20.69 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: Yakıtlar, mineraller, ham maddeler, makine ve araç gereçler, metaller, kimyasallar, plastik, gıda, tekstil
İthalat ortakları: Rusya %15.6, Almanya %13.6, İtalya %9, Turkiye %6.1, Yunanistan %5, Fransa %4.7 (2005)
Dış borç tutarı: 51.12 milyar $ (2008 verileri)
Para birimi: Bulgar Levi (BGL)
Para birimi kodu: BGL
Mali yıl: Takvim yılı

BULGARİSTAN EKONOMİSİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com