1 Eylül 2012 Cumartesi

Türkiye - Birleşik Arap Birlikleri Siyasi İlişkileri


Türkiye ile BAE arasındaki siyasi alanda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Karşılıklı saygı, sevgi ve diyaloğa dayanan ilişkilerimiz her alanda memnuniyet verici düzeydedir. Özellikle son yıllarda, BAE ile siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerimizde önemli bir ivme yaşanmıştır. Karşılıklı üst düzey ziyaretler bu ivmenin korunmasında önemli rol oynamaktadır.

BAE ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de, siyasi ilişkilere paralel olarak son yıllarda önemli gelişme sağlamıştır. BAE, 2010 yılında yaklaşık 4 milyar Dolar civarında bir hacimle, ülkemizin bölgedeki en büyük ticaret ortağı konumundadır. 3.3 milyar Dolarlık ihracat rakamımızla BAE, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarları arasına girmiştir.
BAE özellikle müteahhitlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız için de önemli ve büyük bir pazar konumundadır. Müteahhitlerimizin BAE’nde bugüne kadar üstlendikleri projelerin toplam değeri 7 Milyar Dolar’a ulaşmıştır. BAE, başta demir ve çelik ürünleri olmak üzere, yapı malzemelerinin ihracı bakımından da ülkemiz için aktif bir pazar özelliği taşımaktadır.
Öte yandan, BAE, tarım ve hayvancılık alanına tahsis etmiş olduğu geniş kaynaklara karşın, gıda tedariki yönünden halen dışa bağımlı durumdadır. Bu nedenle, gıda, yaş meyve-sebze, hayvansal ürünler bakımından ülkemiz için önemli bir pazardır.
BAE üst yönetimi, her vesileyle Türkiye ile ilişkilerini tüm alanlarda daha da geliştirmeye büyük önem atfettiklerini vurgulamaktadır. Ülkemizin son yıllarda Ortadoğu’da izlediği aktif politika ve genelde Orta Doğu ve Avrasya bölgesinde istikrarın sağlanmasına yönelik yapıcı siyaseti, Türkiye’nin BAE’deki görünürlüğünü ve yönetim ile halk nezdindeki prestijini önemli ölçüde arttırmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com