25 Eylül 2012 Salı

Bulgaristan'da Etnik Yapı

2010 Bulgaristan Kış Olimpiyatlarında Bulgar Sporcular

2011 genel nüfus sayımına göre Bulgaristan'ın nüfusu 7,364,570'dir.

Nüfusun etnik dağılımı ise şu şekildedir:
 • Bulgarlar: 6.655.210 (%83,9)
 • Türkler: 747 000 (%9,4)
 • Romanlar: 370.908 (%4,7)
 • Ruslar: 15.595
 • Ermeniler: 10.832
 • Ulahlar: 10.566
 • Makedonlar: 5.071
 • Yunanlılar: 3.408
 • Ukraynalılar: 2.489
 • Yahudiler: 1.363
 • Rumenler: 1.088
 • Kendilerini Müslüman olarak kabul eden Bulgarlar (Pomaklar): 131,531
 • Diğerler: 18.792 
Bulgaristandki Türkler Dobruca ve Rodop’ta, Varna gibi şehirlerde yaşamaktadır. İdari baskı ve Birinci-İkinci Balkan harplerinde Bulgarların katliam ve soygunları neticesi Türkler ülkenin en fakir sınıfı durumuna düşmüşlerdir. Yapılan büyük baskılar sonunda zaman zaman Türkler anayurda sığınmaya mecbur bırakılmaktadır. 1989 yılında 400.000’den fazla Türk, Türkiye’ye göç etmiştir. Resmi dil Bulgarca olmakla beraber, halkın çoğu Türkçe, Rusça dillerini de bilmektedir. Kullanılan Slav alfabesine 1945’te yapılan reform ile üç Rus harfi de ilave edilmiştir. Hıristiyan nüfusun % 90’ı Ortodokstur. Halkın % 61’i şehirlerde yaşar. Şehirdeki binalar komünist ülkelerin ortak mimari tarzıyla yapılmaktadır. Sovyetlerle ilişkilerden sonra halk an’anevi geleneklerini terk etmiştir. Başlıca şehirleri Sofya, Filibe, Varna, Rusçuk’tur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com