19 Kasım 2012 Pazartesi

FAS EKONOMİSİ

Fas Afrika'nın en büyük beşinci ekonomisine sahiptir.
Cezayir'den sonra, Mağrip'in ikinci büyük ekonomisidir.
2008 yılında Fas büyüme oranı yaklaşık %6,5 idi.
Fas Afrika ortalamasına göre güçlü bir gayri safi yurtiçi hasılaya sahiptir.
2008'de 8.52 milyar dolar civarında olan, ya da kıtanın toplam GSMH'nin% 9'u Fas'a aittir.
Fas da 1999 yılında Kral VI Muhammed tahta çıkmasından bu yana her yıl ortalama %8 büyüme oranı yakalamıştır.
Bu büyüme yıllık hasat gibi değişken sonuçlara bağlı olduğundan sürdürülebilir değildir.
Avrupa kıtası ile Fas'ın yakınlığı, Avrupa şirketlerinin yer değiştirmelerinde Fas'a yönelimlerine yol açmış, bu da büyük ölçüde ekonomiye katkısı olmuştur.
2000'lerin başından bu yana, yürüttüğü tutarlı maliye politikası offshore için cazip bir ülke konumuna gelmiştir. OECD 2008'de yarattığı iş hacmi ile krallığı Estonya ve Çinden sonra 3. sıraya yerleştirmiştir.
Ülkede tarıma dayalı besin endüstrisi kollarının yanı sıra, kimya ve gübre sanayi ile küçük el sanatları gelişmiştir.

Gösterge
2006
2007
2008
2009
Gayrısafî Milli Hâsıla Milyar $
65,64
74,41
85,21
91,4
GSMH Büyümesi (Sbt.Fiyatlarla)
 %7,8
 %2,7
 %6,5*
 %5,5
$ Cinsinden Kişi Başına GSMH
2.151*
2.422*
2.901*
2.868
Enflasyon Oranı
 %3,3
 %2
 %3,9*
 %4,5
Kaynaklar : IMF - World Economic Outlook Database

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com