16 Kasım 2012 Cuma

FAS'TAKİ DAĞLAR

Yüksek Atlas Dağlarıve Atlas Köyü'nden Bir Görünüm
Rif Sıradağları ülkenin en kuzeyinde olanıdır.
Akdeniz kıyılarına paralel olarak Cebelitarık Boğazının doğu bölümünden başlar.
Doğuya doğru ilerler.
Bu dağ silsilesinin en yüksek noktası Tdeguen Dağı olup, 2465 m’dir.
Rif Dağlarının ülke içerisinde kalan doğu ucunun güneyinden başlayıp, kuzey-doğu, güney-batı istikametinde yer alan sıradağlar Orta Atlaslar ismini alır.
Rif Sıradağları ile Orta Atlas Sıradağları birbirlerinden Taza Vâdisi ile ayrılırlar.
Bu vâdi batı kesimlerde Rif Dağları ile Yukarı Atlas Sıradağları arasında da bir geçiş bölgesidir.
Orta Atlaslar, Rif Sıradağlarına göre genel olarak biraz daha yüksektirler.
En yüksek noktası 3000 m civârındadır.
Yukarı Atlaslar ülkenin en uzun sıradağlarıdır.
Atlas Okyanusunun Agadir kıyılarından başlayan sıradağlar, güney-batı, kuzey-doğu istikâmetinde ülkenin ortak kısımlarındaki Orta Atlas Sıradağlarının hizâsına gelince, bir dirsekle batı-doğu istikâmetine yönelir. Yukarı Atlas Sıradağları en önemli geçidi olan Telouet Geçidi ile âdeta ikiye ayrılır.
Batıdan doğuya doğru gittikçe alçalan bir süreklilik gösterir.
En yüksek noktası, aynı zamanda ülkenin de en yüksek noktası olan batı kısmındaki Toubkal Dağı olup, 4165 m yüksekliğe sâhiptir.
Ülkede bulunan sıradağların sonuncusu ve en güneyde olanı Anti Atlas Sıradağlarıdır.
Bu sıradağlar da güney-batı kuzey-doğu istikâmetinde batıdan doğuya doğru gittikçe yükselen bir özellik arzeder.
Doğu kesimlerinde 3000 m yüksekliğe kadar eriştiği görülür.
Atlas kıyılarında iyice alçalır.

Afrika'da bulunan sıra dağ dizisi olan Atlas Dağları kıtanın kuzeybatısında Fas'tan başlayarak, Cezayir ve Tunus ülkelerine uzanır.
Dağlar Fas'ın üçte ikisini kaplar ve yüksek doruklara erişir.
4.000 metreyi geçen dorukları bulunur.
Fas'ın en yüksek noktası olan Cebel Toubkal (Toubkal Dağı),  4.165 metredir.
Fas'ta 4 ana dağ sırası bulunur:
Atlas Dağları 
Yüksek Atlas
Sahra Atlasları
Orta Atlaslar
Rif Dağları
Kuzeydeki ilk sıra Akdenize sınır oluşturur.
Cebel Tihithin ile 2.456 metrelik doruğa ulaşır.
Rif sıradağları bu bölgede sıralanır.
Orta Atlaslar , Fas'ın su kuleleri olup doğudaki çorak düzlüklerle batıdaki verimli arazileri birbirinden ayırır. Doğuya doğru 3.100 metreyi geçen doruklar (örneğin Cebel Bou Naceur) bulunmaktadır.
Batıda yükseklikler azalarak platolara ve düzlüklere izin verir.
Güneyde Yüksek Atlaslar ile sınırlanır.
Ülkenin en önemli dorukları şöyledir:


Dağ Sıraları ve Dorukları

Doruk Noktası
Yüksekliği
Rif Dağları
Tdeguen Doruğu
2.465 m
Orta Atlaslar
Bonasr Doruğu
3.326 m
Boiblan Doruğu
3.190 m
Yüksek Atlas
Toubkal Doruğu
4.165 m
Component Doruğu
4.071 m
Küçük Atlaslar
Leem Doruğu
2.531 m
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com