19 Kasım 2012 Pazartesi

Fas'ın Yeraltı Kaynakları

Yer üstü kaynaklarına göre, yeraltı kaynakları çok fazladır.
Yeraltı kaynakları ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.
Fas'ta çıkarılan madenlerin başında fosfat gelir.
Mâdenlerden fosfat üretiminde dünyâ üçüncüsüdür.
Fosfat dışında, manganez, arsenik, nikel, kobalt, gümüş ve demir de bulunmaktadır.
Bunlardan başka antimon, molibden de mevcuttur.
Ayrıca az miktarda kömür ve petrol, gümüşlü kurşun da çıkarılır.
Ülke sanayinin ihtiyacı olan enerji büyük ölçüde hidroelektrik santrallerden sağlanır.
Deniz zenginliklerinden balık çok boldur.

1 yorum:

muzafferbadem@hotmail.com