22 Kasım 2012 Perşembe

FAS'TAKİ AKARSULAR

Fas, akarsu bakımından oldukça zengindir.
Bu zenginlik sayı bakımındandır.
Çünkü ülke zirâati için çok büyük önem taşıyan bu akarsular, su bakımından oldukça düzensizdir.
Yağış mevsimlerinde debileri oldukça artan sular, kurak mevsimlerde azalır.
Akarsular genellikle Atlas Dağlarından doğar.
Önemli akarsuları Atlas Okyanusuna dökülür.
Fakat ülkenin en uzun ve dolayısıyla en kayda değer akarsuyu olan Muluya Irmağı Akdeniz’e dökülür. Bundan başka Akdeniz’e dökülen akarsular genellikle kıyılara yakın yerlerden, özellikle Rif Sıradağlarından doğan kısa akarsulardır.

Muluya Irmağı ise Fas’ın ortasından doğup, Yukarı ve Orta Atlas Sıradağlarını geçtikten sonra Akdeniz’e dökülür.
Atlas Okyanusuna dökülen en önemli akarsular ise Sebou, Behl, Bou Begreg, Ouem er, Rabia, Tensift ve Sous ırmaklarıdır.
Vad Draa Irmağı Atlas Sıradağlarının çok içlerinden doğup, senenin uzun zamanlarında okyanusa ulaşamayan bir akarsudur.
Önemli derecede bir büyüklüğe sâhib olan gölü olmamakla berâber, Fas’ta yaygın olan baraj gölleri vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com