29 Kasım 2012 Perşembe

Gazze Şeridi'nde Demografik Yapı

Gazze'de Deniz Sahilinden Bir Görünüm
Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,5 milyon Filistinli yaşar.
Bunların çoğunluğu 1948 İsrail-Filistin Savaşı sırasında İsrail'den kaçan veya atılanlardır.
1967 yılına gelindiğinde nüfus 1948'e göre 5 kat artmıştı.
Fakirlik ve işsizlik de aşırı nüfus artışı, savaş vb. nedenlerden dolayı çok yükselmiştir.
1970'den bu yana Gazze Şeridi'nde 25 tane İsrail'e ait bina inşa edilmiş ama Ağustos 2005'de yıkılmıştır. Nüfus artışı %4 seviyesindedir.
Bölgede yaşayanların %98'inden fazlası Filistinli Müslüman, %0.7'si Filistinli Hıristiyan ve %0,6'sı Yahudidir.
 • Yaş Yapısı:
  • 0-14 yaş: %50 (erkek 289,954; kadın 275,628)
  • 15-64 yaş: %47 (erkek 271,365; kadın 263,197)
  • 65 Yaş ve üstü: %3 (erkek13,792; kadın 18,127) (2001 tahmini)
 • Nüfus artış oranı: %4.01 (2001 verileri)
 • Mülteci oranı: 1.8 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
 • Cinsiyet Oranı:
  • Doğumda: 1.05 erkek/ kadın
  • 15 yaş altında: 1.05 erkek / kadın
  • 15-64 yaş: 1.03 erkek / kadın
  • 65 yaş ve üstü: 0.76 erkek / kadın
  • Toplam nüfus: 1.03 erkek / kadın (2001 tahmini)
 • Bebek Ölüm Oranı: 25.37 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
 • Ortalama hayat süresi:
  • Toplam nüfus: 71.01 yıl
  • Erkeklerde: 69.76 yıl
  • Kadınlarda: 72.32 yıl (2001 verileri)
 • Ortalama çocuk sayısı: 6.42 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
 • Nüfusun etnik dağılımı: Filistinli Arap ve diğer %99.4, Yahudi %0.6
 • Din: Müslüman (çoğunlukla Sünni) %98,9, Hıristiyan %0.7
 • Dil: Arapça, İbranice, İngilizce


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com