28 Aralık 2012 Cuma

Kudüs'ün Tarihçesi

Yıllara Göre Kudüs'e Hakim Olan Milletler
Kudüs, Davut peygamberin İsrailoğulları'nın oniki kabilesini birleştirerek M.Ö. 996'da kurduğu eski İsrail Krallığı'nın başkenti olmuştur.
O zamanlar adı Urişalim olan kent, Yabusilerin kontrolündeydi.
Davut peygamber şehri ele geçirince buraya Musa peygamberin Ahit Sandığı'nı da getirir.
Böylelikle şehre ilk kutsiyet verilmiş olur.
Daha sonra yerine geçen ve Museviler'in yeni peygamberi ve kralı olan Hz. Süleyman şehri daha mamur hale getirerek Beytü’l-Makdis'i (Birinci Küdus Tapınağı) inşa ettirir ve Ahit Sandığı'nı da buraya yerleştirir.
M.Ö. 500'lü yıllarda, Babil Devleti'nin orduları Kudüs'e girdi.
Şehri ve mabedi yakıp yıktılar.
Kentteki Yahudiler ise Babil'e sürüldü.
Kudüs M.Ö. 100'lü yıllarda ise Romalılar'ın saldırısına uğradı.
Tamir edilen mabedi bu kez de Romalılar yıktı.
Ayaklanan Yahudileri sindirmek için Romalılar kentten tüm Yahudileri sürdüler.

Tarih boyunca Kudüs uğruna nice savaşlar verilmiş, şehir çok defa el değiştirmiştir.
Kudüs, milattan önce 10.yüzyıldan bu yana Museviliğin en kutsal şehri ve ruhanî merkezidir.
Aynı zamanda şehir Hıristiyanlık'a ait çok fazla antik sit alanı barındırmaktadır.
Mekke ve Medine'den sonra, İslamiyet'teki üçüncü kutsal mekânın bulunduğu şehirdir.

Kudüs'ün sur içinde kalan bölümü,  "Eski Şehir" olarak anılmaktadır.
Aslında 1860'a kadar şehrin tamamı olan bu Eski Şehir, 1982'de tehlikedeki Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır.
Eski Şehir geleneksel olarak dört bölgeye ayrılmıştır.
Ama bugünkü kullanılan adları -Hristiyan, Ermeni, Yahudi ve Müslüman çeyrekleri- ancak 19. yüzyılın başlarında açıklanmıştır.
Ayrıca şehirde önemli ölçüde Gürcüler'de yaşamaktadır.


FİLİSTİN İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ....

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com