17 Aralık 2012 Pazartesi

Taş ve Bakır Çağı'nda Filistin Bölgesi

Natufi Kültürünün Yayılışı
Arkeolojik bulgular, Yontma Taş Devri'nde Filistin bölgesinde yaşayan insanların, aynı dönemde Avrupa'da yaşayan Neandertal'lar ile aynı gruptan olduğunu ve kültürlerinin de benzer olduğunu göstermektedir.

Orta Taş Devri'nde Filistin bölgesinde Natufi kültürü hakim oldu.
Natufiler mağaralarda yaşıyor, muhtemelen ziraatle uğraşıyorlardı.
Cilalı Taş Devri'nde hayvanları evcilleştirmeye, tahıl yetiştirmeye, kilden kap-kacak yapmaya ve kasabalar kurmaya başladılar.
Örneğin Jericho yöresinde M.Ö. 7000 yıllarına ait, bu durumu ispatlayan kalıntılar vardır.
Bölgede Taş Devri'nden Bakır Çağı'na geçiş M.Ö. 5. ila 4. binyıllarda gerçekleşti.

Muhtemelen M.Ö. 4. binyılda Gassuliler bölgeye göç ettiler.
Gassulilerin kökeni belirsizdir.
Gassuli ismi günümüzde, Ürdün Vadisi'ndeki Tulaylāt al-Ghassūl kazı alanına atfen verilmiştir.
Gassulilere ait kalıntılar çoğunlukla güney Filistin'de bulunmaktadır.
Muhtemelen M.Ö. 4. binyılın sonuna doğru kuzeyden güneye yeni halklar göçetti.

M.Ö. 3. binyılda, Bronz Çağı'nın başlarında Filistin'de çok çeşitli halklar yaşıyordu.
Bunlar zamanla kaynaşarak yerleşik bir şehir toplumunu oluşturdular.
Filistin halkı, bölgede İbrani krallıkları kurulana kadar Antik Mısır tarih sistemini kullandı.FİLİSTİN İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com