26 Haziran 2012 Salı

Dominik Cumhuriyetinde Fizikî Yapı

Barahona Kıyılarından Bir Görünüm
Adanın yaklaşık üçte ikilik bir kısmı Dominik’e aittir. Yüzölçümü 48.443 km2 olup, genellikle dağlıktır. Kıyılarında yarımada ve koylar ülkeyi bir dantela gibi çevreler. Yüksek dağlar ve bu dağlar arasında yer alan bereketli vâdiler ülkenin genel fizikî karakteridir. 
Ülkenin kuzeyinde dik ve kayalık kuzey Cordillera ve Central Cordillera Dağları arasında geniş ve verimli bir ova yer alır. Ülkenin en yüksek noktası 3175 m ile Central Cordillera dağlarındaki Pico Duante Tepesidir. Güneyinde deniz seviyesinden düşük bir ova yer alır. Ovanın güneyinde Sierrade Bahoruca Dağları, kuzeyinde ise San Juan Yaylası yer alır.

Doğusunda ise ülkenin güneydoğusunda yer alan Samona Körfezinin güneyinde başlayan Doğu Cordillera Dağlarından başlayıp güneye inen geniş düzlük yer alır. Güney kıyı şeridi düzlüktür. Kuzeydeki dağlar Yaque del Norte ve Yuna vâdileriyle ayrılırlar. Bu vâdilerde yine aynı ismi taşıyan ırmaklar kuzey ve Central Cordillera arasındaki ovayı sular. Ülkenin güney-batı ucunda yer alan ovada Enriquille Gölü yer alır. Deniz seviyesinden 48 m aşağıda bulunan bu göl, ülkenin en önemli gölüdür.

Coğrafi Bilgileri
Konumu
Sosyal Hayat
Siyâsî Hayat
Doğal Hayat
Fizikî Yapı ADALAR
Para Birimi SPOR FAALİYETLERİ
Ulaşım
DAĞLAR
Yönetim Bilgileri AKARSULAR
ÜNİVERSİTELER 
İklimi
Vize İşlemleri
Araç Kullanımı
YEMEK KÜLTÜRÜ
Elektrik Sistemi
Havaalanları
Turizm Sağlık ve Hayat

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com