26 Haziran 2012 Salı

Dominik Cumhuriyetinde Sosyal Hayat

Samana'da Bir Kilise'de Beyzbol Oynayan Çocuklar
7.300.000 olan nüfusun % 70’ini zenci-İspanyol karışımı melezler, % 15’ini zenciler, % 15’ini İspanyollar (Avrupalılar) teşkil eder. Melezlerin çoğunlukta olma özelliği Amerika kıtasında sâdece Dominik’te görülür. Halkın % 80’i tarımla uğraşmaktadır. Toplam nüfusun yaklaşık yarısı şehirlerde, yarısı köylerde yaşamakta olup, refah seviyesi düşüktür. Genelde fakir olan halktan varlıklı olanlar Avrupalılardır.

Hıristiyan olan halkın % 97’si Katolik, % 2’si ise Protestandır. Resmî dil İspanyolcadır. Avrupa’da konuşulan İspanyolcadan farklıdır. Burada kullanılan lisan ortaçağ İspanyolcasıdır. Ülke nüfusunun % 68’i okur-yazardır. Kültürü çok karışıktır. Millî sporları, Birleşik Devletlerin işgâli esnâsında yerleşen beyzboldür.
Müzikleri ise bazı yörelerde Afrika menşeli, bâzı yörelerde ise İspanyol menşelidir.

Coğrafi Bilgileri
Konumu
Sosyal Hayat
Siyâsî Hayat
Doğal Hayat
Fizikî Yapı ADALAR
Para Birimi SPOR FAALİYETLERİ
Ulaşım
DAĞLAR
Yönetim Bilgileri AKARSULAR
ÜNİVERSİTELER 
İklimi
Vize İşlemleri
Araç Kullanımı
YEMEK KÜLTÜRÜ
Elektrik Sistemi
Havaalanları
Turizm Sağlık ve Hayat

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com