26 Haziran 2011 Pazar

Büyük Kafkas Dağları Bölgesi

Büyük Kafkas Dağları yapısal açıdan çok çeşitlilik göstererek kuzeybatı – güneydoğu istikametinde uzanır. Uzanışı sırasında Tufan Dağı’ndan doğuya doğru gidildikçe yüksekliği azalır ve Gobustan tepelik alanından Hazar Denizi’nin kıyı ovalarına doğru sona erer.


Büyük Kafkas Dağları’nın önemli bir özelliği dik oluşudur. Sıradağlar güneyde yer alan Alazan – Eğriçay Vâdisi’nde çok dik yamaçlara iner. Dağların güney yamaçlarından getirilen detritik unsurların bu vâdide toplanması, burayı bir birikim alanı haline getirmiştir. Alazan – Eğriçay Vâdisi’nin sınırı güneyden neojen tortullarının yapısını oluşturduğu plato alanıyla son bulur. Bu plato da Büyük Kafkas Dağları’na paralel olarak kuzeybatı – güneydoğu istikametinde uzanır. Bu vâdiyi oluşturan akarsu, kuzeybatıda Gürcistan’da Ahmeta kenti yakınlarından doğup, güneydoğu yönünde Gırdımançay’a kadar uzanır. Alazan – Eğriçay Vâdisi’nin uzunluğu 350 km.yi, eni Zagatala yakınlarında 25 km.yi, doğuda ise 4 – 5 km.yi bulur. Bu vâdinin Azerbaycan içindeki uzunluğu 185 km. kadar olup, deniz seviyesinden yüksekliği 200 – 500 m.dir. Özellikler kuzey kesimlerde ise yükseklik 600 m.den fazladır. Vâdinin kenarlarında ise Alazan Çayı boyunca yüksekliği 200 m.yi bulur. Kuzey ve güneydoğuya doğru vâdinin yüksekliği tedricen artarak Göyçay yakınlarında 500 m.ye çıkar. Vâdinin kuzey yamaçları oldukça girintili çıkıntılıdır. Akarsuların getirdiği materyaller vâdinin kuzey kenarında toplanarak, yüzeyi dalgalı bir şekle sokmuştur.

         GÜRCİSTAN TARİHİ            
GÜRCİSTAN'IN İDARİ BÖLGELERİ

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com