25 Haziran 2011 Cumartesi

Gürcistan'da Ekonomik Göstergeler

 Batum Plajı
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 17.79 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %8.8 (2006 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %17.7
endüstri: %27.5
hizmet: %54.8 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %10 (2006 verileri)
İş gücü: 2.04 milyon (2004)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: endüstri %27.5, tarım %17.7, hizmet %54.8 (2006 verileri)
İşsizlik oranı: %12.6 (2006 verileri)
Endüstri: Çelik, uçak, makine parçaları, elektrik lokomotifleri, kamyon, traktör, ayakkabı, tekstil, kimyasallar, ahşap ürünler, şarap
Endstri büyüme hızı: %3 (2000)
Elektrik üretimi: 6.804 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 8.528 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 200 milyon kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 2.4 milyar kWh (2004)
Tarım ürünleri: Narenciye, üzüm, çay, sebze, patates, büyükbaş hayvan
İhracat: 1.761 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: Narenciye, çay, şarap, diğer tarım ürünleri, makineler, kimyasallar, yakıt, tekstil
İhracat ortakları: Rusya %18.1, Türkiye %14.3, Azerbaycan %9.8, Türkmenistan %8.9, Bulgaristan %5, Ermenistan %4.7, Ukrayna %4.4, Kanada %4.2 (2005)
İthalat: 3.32 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: Yakıt, tahıl ve diğer gıdalar, makine ve parçaları, taşıt ekipmanları
İthalat ortakları: Rusya %15.4, Türkiye %11.4, Azerbaycan %9.4, %Ukrayna 8.8, Almanya %8.3, ABD %6 (2005)
Dış borç tutarı: 2.04 milyar $ (2004)
Para birimi: Lari (GEL)
Para birimi kodu: GEL
Mali yıl: Takvim yılı            GÜRCİSTAN TARİHİ            
GÜRCİSTAN'IN İDARİ BÖLGELERİ


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com