26 Haziran 2011 Pazar

Büyük Kafkas Dağları’nın Güney ve Güneydoğu Yamaçları

Büyük Kafkaslar’ın güney yamaçlarında dağ sırası enine parçalanmış ve akarsular vâdilerini farklı ölçüde kazarak farklı hızda vâdi gelişimi göstermiştir. Bunun sonucu olarak da vâdisini hızla derinleştirerek geriye aşındırmalarını sürdüren akarsuların diğerlerini kapması gösterilebilir. Büyük Kafkaslar’ın güneyinde Girdımançay ve Pirsaatçay arasında yapısını Kretase ve Paleojen’e ait kayaçların oluşturduğu dağlık bölüm bulunur. Faylanmalarla yükselerek Büyük Kafkaslar’ın güney etekleriyle birleşen bu bölümün ortasında güney yamaçlar Alazan – Eğriçay Vâdisi’ne doğru daralır ve Ağsu Irmağı’na geldiğinde yükseklikleri azalır.

Büyük Kafkaslar’ın güneydoğu yamaçları, Babadağ doğusunda Jura kalkerlerinin bulunuşu ve ana silsilenin alçalması, boyuna akarsuların meydana gelmesi ve batıda olmayan yükselmiş aşınım yüzeylerinin bulunması ile dikkati çeker. Bu iki bölüm arasındaki sınırı Girdımançay oluşturur. Buradan doğuya doğru rölyef ( yükselti ve uzanış ) değişir. Dağ sırasının alçalması yanında bu alanda kalkerler fazla yer kaplar. Yine bu alanda yükselmiş eski aşınım yüzeyleri bugünkü rölyefin ana özelliğini oluşturur.
 Kafkas Dağları Eteklerinde Bir Azerbaycan Köyü
Güney yamaçlarda yer şekillerinin yapısını Malm ve Neojen’e ait kalın tabakalı kumtaşları, şistler ve tüflü kumtaşları oluşturur. Güney yamaçlarda görülen birikim taraçaları, yüksek dağ kuşağında görülmez.
Büyük Kafkaslar’ın güneydoğu yamaçlarında dikkat çeken özellik, Babadağ’ın doğusunda Jura kalkerinin bulunuşu, ana silsilenin alçalması ve batıda olmayan yükselmiş aşınım yüzeylerinin bulunmasıdır. Bölgede kuzeyden güneye geçişi Derbent hizasında Hazar kıyı yolunu denetleyen Demirkapı geçidinden; doğudan batıya doğru geçişi de Aras Vâdisi ile kolaylaştırarak, Tebriz’i Erzurum’a, yani İran’ı Anadolu’ya bağlamaktadır.

         GÜRCİSTAN TARİHİ            
GÜRCİSTAN'IN İDARİ BÖLGELERİ

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com