26 Haziran 2011 Pazar

Türkiye - Gürcistan Arasındaki Ticari İlişkiler


Gürcistan Devlet İstatistik İdaresi’nin verilerine göre, Gürcistan ile 2003 yılında gerçekleştirilen toplam ticaret 186,3 milyon ABD Doları olup, Gürcistan’ın toplam ticari faaliyetinin % 12,4’üne karşılık gelmektedir. Bu rakamlarla Ülkemiz, Rusya Federasyonu’ndan (% 15) sonra ikinci önemli ticari partner konumundadır. Gürcistan, Rusya Federasyonu’ndan daha çok enerji ithal etmektedir. Gürcistan, Ülkemizden daha çok hazır giyim, gıda, temizlik malzemeleri ve kâğıt, karton ithal etmekte, Ülkemize demir çelik, mineral yakıtlar ve metal cevherleri ihraç etmektedir. Gürcistan’ın ürettiği demir alaşımları ve demir içeren hurda metallerin tamamına yakını Ülkemiz tarafından ithal edilmektedir. Gürcistan’ın bağımsızlık ilanından bugüne kadar geçen süre içerisinde Ülkemizle olan toplam ticaret hacminin önemli ölçüde arttığı gözlenmekle beraber, iki ülke arasındaki mevcut ticaret olanakları yeterince değerlendirilememiştir.

         GÜRCİSTAN TARİHİ            
GÜRCİSTAN'IN İDARİ BÖLGELERİ

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com