26 Haziran 2011 Pazar

Gürcistan'da Ekonomik Durum

 Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı
Sovyetler Birliği'nin dağılması Gürcistan ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yaratmış ve oldukça istikrarsız bir yapı ortaya çıkmıştır. Hammadde, enerji ve diğer endüstri ürünlerinin pazarlandığı diğer Cumhuriyetlerle arasındaki bağların ortadan kalkması Gürcistan ekonomisini olumsuz etkilemiş, bireysel gelirlerde, tarımsal ve sanayi üretiminde, turizm gelirlerinde önemli düşüşler yaşanmış, enflasyon ve işsizlik önemli ölçüde artmıştır.

1991'de bağımsızlığını kazandıktan sonra Gürcistan'daki ekonomik durumunun oldukça istikrarsız olduğu gözlenmiştir. Bağımsızlığın ilk yıllarında, yüksek enflasyon, sanayi ve tarım ürünleri üretiminde azalma, ülkeye gelen turist sayısında düşüş ve işsizlik oranında artış görülmüştür. Bağımsızlığın ilan edilmesinden 1995 yılına kadar geçen sürede Gürcistan'ın GYSH'sı her yıl azalan bir seyir izlemiştir.
 Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı

1995 yılında Türkiye tarafından başlatılan Ekonomik istikrar programlarının başarıyla uygulanması sonucunda, Gürcistan ekonomisinde gözle görülür bir düzelme kaydedilmiştir. 2003 yılında Gürcistan’daki GSYİH 8,465 milyar Lari’ dir. 2008 ağustos ayında baş gösteren savaş sonucunda ülke ekonomisine adeta bomba düşmüş,ülkede ticari faaliyet merkezleri bir bir kapanmıştır.Tam bu noktada halkın % 95'inin kredi başvurusu yaptığı bankalarda verdikleri krediyi vadesinden önce geri çekip,bütün kredi olanaklarını ortadan kaldırmıştır. 2009 yılının ocak ayında başlayan ekonomik kriz,Gürcistan'da sosyal hayatı adeta durma noktasına getirmiştir.Zaten,halkın büyük bir kısmının ekonomik sıkıntı içinde olduğu Gürcistan'da,son gelen krizinde etkisiyle halkın alım gücü çok aşağılara düştü. Saakaşivili hükümetinin ülkede bulunan yabancı yatırımcı ve de sermaye sahibi kimselere karşı maliye aracılığıyla yıldırma ve sindirme amaçlı yazdıkları astronomik vergi cezaları,zaten kıt olan iş imkanlarını daha da azaltmış ve bir çok yatırımcının ülkeyi terk etmesine sebep olmuştur.
Gürcistan'da serbest pazar ekonomisinin kurum ve kuruluşlarıyla tesis edilme çalışmalarının başlatılmasından bu yana özel sektörün GSYİH'deki payında artış eğilimi görülmektedir.

         GÜRCİSTAN TARİHİ            
GÜRCİSTAN'IN İDARİ BÖLGELERİ

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com