14 Şubat 2013 Perşembe

Bolivya Topraklarında Savaşlar

Huanchaca Pulacayo Şehrinde Madencilik Şirketinde Çalışan İşçiler (1880)
1883 yılına kadar süren savaşta Bolivya ve Peru, Şili'ye yenildi ve Bolivya Büyük Okyanus kıyılarını Şili'ye bırakmak zorunda kaldı.
Yaptığı savaşları kaybedince, 1903'te Acre bölgesini Brezilya'ya, Chaconun bir bölümünü 1932'de Paraguay'a bıraktı.
Ülke çeşitli iç karışıklıklar içinde uzun müddet çalkalandı.
Bir ara madenler 1952'de devletleştirildi ise de 1966'da tekrar özel sektöre devredildi.
1974'te yapılan fiyat ayarlamaları ülkede büyük karışıklıklar çıkmasına sebeb oldu.
Yüzlerce yerli öldürüldü.
1976'da ordu idareye el koyarak yönetimi ele aldı.
Nihayet çeşitli karışıklıklardan sonra ordunun 1982 yılı Temmuzunda, General Guido Vildoso'yu Cumhurbaşkanlığına getirmesi ile durum sakinleşti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com