23 Şubat 2013 Cumartesi

RUANDA TARİHİ

1916 Alman-Belçika Doğu Afrikası Parası (1 Frank)
Ülkenin bilinen ilk yerlileri Two kabileleridir.
Daha sonra Ruanda topraklarına Hutu yerlileri hakim oldu. 
Bundan sonra bölgeyi Hutuları mağlup eden Tutsiler ele geçirdi.
Bu kabile, Ruanda Krallığını kurarak topraklarını önce Kral Ruganzu Bwimba zamanında, 15. yüzyılda, genişletti.
15. asır başlarında bölgede iki etnik unsur vardı: Hutu ve Tutsi. 
Kuzeyde yaşayan Tutsiler zamanla yönetici sınıf oldular ve Hutuları katı bir feodal yapılanma içine ittiler.
Ülkeye ilk gelen Avrupalı John Speke oldu ve 1895'te Ruandalılar Alman Doğu Afrikası'nın bir parçası olarak Alman egemenliğine girdiler.
Kral Mwami Kigeri Rwabugiri döneminde 19. yüzyılın sonlarında ise Alman Doğu Afrikası’nın bir parçası haline getirildi.
Ancak burada bir Alman hükümeti kurulmadı ve Alman idaresi altında ülkeyi geliştirmek için hiçbir şey yapılmadı.
Böylece batı sömürgeciliği ülkeyi ezmeye başladı.
I. Dünya Savaşı'ndan sonra bölge Milletler Cemiyeti (Birleşmiş Milletler) tarafından Belçika mandasına verildi ve Belçika idaresi öncekinden çok daha sert ve kesin olarak Ruanda'ya yerleşti.
Belçikalılar Ruanda'da sömürge yönetimini kurumsallaştırmak amacıyla üst sosyal sınıf olan Tutsileri kullandılar.
Yeni vergiler ve zorunlu çalışmalar getirildi.
Birçok Ruandalı bu kötü şartlardan kurtulmak için ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.
1956 yılında Hutulu Bahutu Manifesto ilk olarak haklarını talep eden grup olarak ortaya çıktı.
1959’da iç harp patlak verdi ve Tutsi idaresi son buldu.
1962 yılında bağımsızlığını kazandı.
1973 yılında ülkede askeri bir darbe, 1976 yılında yeniden bir Milli Kongre seçimle işbaşına geldi.
1978 yılında hazırlanan yeni anayasa referandumdan geçti ve General Juvènal Habyarimana başkan seçildi.
 1962-2001 Yılları Arasında Ruanda'nın Bayrağı


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com