24 Şubat 2013 Pazar

Ruanda'da Konuşulan Diller

Ruanda'nın Kuzey Eyaletindeki Butaro Şehrinde Bir Hastane
Ülkenin resmi dili Bantu dilinden gelen Kinyarwanda yerli dilidir.
Hem Hutu ve hem de Tutsi kabileleri bu dili konuşurlar.
Bundan başka ayrıca Fransızca da resmi dildir.
Diğer dillerden Svahilice oldukça yaygındır.
Beynelmilel bir dil olan Svahili, Afrika’nın doğusunda konuşulur.
Halkın yalnızca % 25’ine yakın bir bölümü okuma-yazma bilmektedir.
Genç nüfûsun % 30’una yaklaşan bir kısmı okul hayatındadır.
Sağlık ve sosyal şartlar oldukça düşük durumdadır.
Ruandalı Ortaokul Öğrencileri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com