17 Şubat 2013 Pazar

BOLİVYA'DA EKONOMİ

Bolivya Merkez Bankası
Bolivya, doğal kaynaklar açısından zengin olmasına rağmen, GSMH ve kişi başına gelir düzeyi bakımından birçok Güney Amerika ülkesinin gerisinde yer almaktadır. 
Altyapı eksiklikleri ülkenin önemli sorununu teşkil etmektedir. 
Hidrokarbon kaynakları Bolivya ekonomisinin belkemiğini oluşturmaktadır. 
Doğalgaz ihracatı tüm ihracatın %50’den fazlasını oluşturmakta olup, doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren şirketlere uygulanan vergiler hükümetin en önemli gelir kaynağıdır.
Bolivya doğalgazın yanı sıra, stratejik maden olarak nitelenen ve şarj edilebilen elektrik bataryalarının temel hammaddesi konumunda bulunan lityumun dünya rezervlerinin %60’dan fazlasına sahiptir.
Referandum sonucu kabul edilen ülkenin yeni Anayasası çerçevesinde belirlenen ulusal ekonomik kriterler çerçevesinde 2010 yılında birçok hidroelektrik santrali millileştirmiş olup elektrik üretiminin yaklaşık %80’i devlet kontrolündedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com