4 Şubat 2013 Pazartesi

Mauritius'ta Siyâsi Hayat

Mauritius Başbakanı Navin Ramgoolam ve Karısı Veena Ramgoolam, 
ABD Başkanı Barack Hüseyin Obama ve Karısı Michelle Obama İle Beraber Görünüyor.
Mauritius, başbakan tarafından yönetilen tek meclisli parlamenter bir hükûmet şekline sâhiptir.
Meclis üyelerinin çoğu genel seçimle seçilir.
Fakat az bir kısmı, en azından ülkenin bütün büyük gruplarını temsil edecek şekilde özel bir komite tarafından seçilir.
Kânunî sistemde model olarak Fransa’yı almıştır.
Mauritius, dış münâsebetlerde bloksuzluk siyâseti tâkip eder.
Ülke kısmen ABD, BDT ve Çin ile ilişki kurarken, Avrupa Birliği ile sıkı bağları devam ettirmektedir. Mauritius bağımsızlığından kısa bir süre sonra Birleşmiş Milletlere üye olmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com