16 Şubat 2013 Cumartesi

Bolivya'nın Fiziki Yapısı

Bolivya Fiziki Haritası
Bolivya, göze çarpan farklı bir yapıya sahip olup, üç büyük bölgeye ayrılır.

Birinci Bölge:
Sayısız kıvrımları, tepelerini örten karlar ile Ilkampane'de 7.000 metreye yaklaşan yükseklikleri ile harika bir güzelliği olan And Dağ Bölgesidir.
And Dağları Bolivya'da 640 km uzanırlar.
Cordillera Occidental Dağları ile Cordillera Criental Dağları arasında 4000 ila 4500 m yükseklikte Altiplano Platosu uzanır.
Bolivya halkının çoğu burada yaşar.
İkinci Bölge, birçok meskun vadilerle kesilen dağların doğu bölgesinden ibarettir.
Bu bölge iki kısma ayrılır.
Birincisi, normal sıcaklıklar, az miktarda yağmurlar ve kısır bitkilerin, karakterize ettiği vadilerdir. İkincisi ise kuzeye ve kuzeydoğuya yönelen yarı tropik iklimle, bol bitkilerin karakterize ettiği alçak vadilerdir.

Üçüncü Bölge, ülkenin üçte ikisinden daha fazla yer kaplayan düz arazilerdir.
Alçak arazilerin güneydoğu kısmını Bolivya'nın en büyük vadisi olan Gron Chaco Vadisi teşkil eder.
Bu bölge zengin petrol yatakları bulunmasına rağmen çok az gelişmiştir.
Chaco Vadisinin kuzey tarafında tropikal ovalar uzanır, burada sık yeşillikler ve pampa ağaçları bulunur.
Bolivya'nın Kuzey Noktası

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com