3 Şubat 2013 Pazar

Mauritius'ta Tabiî Kaynaklar

 Mauritius'ta Deniz Kıyısından Bir Görünüm
Bir zamanlar Mauritius Adasını kaplayan kesif ormanların pek azı kalmıştır.
Afrika kıtasını, işgal ve istila ettiği bütün memleketleri talan eden, harabe haline getiren, oralarda katliamlar yapan Portekizliler ve diğer Avrupalı İslilacı güçler, muhtemelen Mauritius'un ormanlarını da yakıp yıkarak, çorak hale getirmişlerdir.
Adanın % 40’ı çorak arâzilerden, fundalıklardan, çam ağaçlarından, öd ağaçlı ve akasyalı çayırlardan ibârettir.
Ada topraklarının % 50’si ekili olup, geri kalan % 10’u insanların yerleşmesine ve yollara tahsis edilmiştir.
Agalega Adaları, hindistancevizi ağaçları ile kaplıdır.
On altıncı yüzyıldan îtibâren, adanın ilk bitki örtüsünün ve hayvanlarının yerini yeni sokulan türler almıştır.
Adanın değerli mâdeni yoktur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com