23 Şubat 2013 Cumartesi

Ruanda'nın Nüfus Bilgileri

Ruandalı Çocuklar
Ruanda’nın Nüfûsu yaklaşık 10.473.282’dir. 
Kilometrekareye 265 kişi olmak üzere nüfus yoğunluğu bakımından Afrika’nın en kalabalık ülkelerinden biridir. 
Yıllık nüfus artış oranı ise % 3 dolaylarındadır. 
Nüfûsun sadece % 5’ine yakın bir bölümü şehirlerde yaşamaktadır.
Ruanda’nın etnik yapısının % 84 gibi büyük bir bölümünü Hutular meydana getirir.
Geri kalan % 15’unu Tutsiler, % 1’ini Twalar tamamlar.
Tutsiler oldukça uzun boyluyken, Twalar pigme türü olup, oldukça kısa boyludurlar.
Tutsilere aynı zamanda Batutsi veya Watutsi de denir.
Hutuların diğer adı Bahutu ve Twaların ise Batwa’dır.
Halkın çoğu tarım ve sığır yetiştiriciliğiyle uğraşır.
Nüfûsun % 10’unu aşan bir kısmı Müslümandır.
Nüfûsun çoğunluğu ise Katolik ve Protestandır.
Ayrıca çeşitli yerli inanışlar da mevcuttur.
Nüfus: 10,473,282 (Temmuz 2009 verileri)
Nüfus artış oranı: % 3
Mülteci oranı: -1.21 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 118.92 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 38.99 yıl
erkeklerde: 38.35 yıl

kadınlarda: 39.65 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.89 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %11.21 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 400,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 40,000 (1999 verileri)
Ulus: Ruandalı
Nüfusun etnik dağılımı: Hutu %84, Tutsi %15, Twa (Pygmoid) %1
Din: Roma Katolikleri % 50, Protestanlar %20, Adventist %10.4, Müslüman %10.9, yerel inançlar ve diğer %6.5, inançsız %2,2 (1996)
Diller: Kinyarwanda (resmi), Fransızca (resmi), İngilizce (resmi), Kiswahili (Swahili)
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %70.4
erkekler: %76.3
kadınlar: %64.7 (2003 verileri)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com