3 Şubat 2013 Pazar

Mauritius'ta Fizikî Yapı

Mauritius'un Mokada Şehrinde Bir Şelale
Oval şekilde bir görünüşü olan Mauritius Adası, volkanik bir yapıya sâhiptir.
Güney kıyısı hâriç bütün kıyıları sığ kayalıklar ve mercanlarla çevrilidir.
61 km uzunluk ve 46 km genişliğe sâhip olan Mauritius, yakınındaki adacıklarla birlikte 1865 m’lik bir arâziye sâhiptir.
Ova hâlindeki kuzey bölgesini, yüksekliği 670 metreye ulaşan orta kesimdeki yayla tâkip eder.
Yayla üzerindeki birçok dağ silsileleri ve tek tek tepeler 900 m’nin altında bir yüksekliğe erişir.
Mauritius Adasının 560 km doğusundaki Rodrigues ve bunun yanındaki adacıkların toplam 119 km2'lik bir yüzölçümü vardır.
İki alçak Agelega Adaları Mauritius’un 930 km kuzeyinde bulunmakta olup, toplam olarak 27 km2'lik bir alana sâhiptir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com