5 Şubat 2013 Salı

Mauritius'ta İhracat ve İthalat Malzemeleri

Notre Dame Auxiliatrice Şapeli, Cap Malheureux , Mauritius
Toplam işgücünün %8’i tarım sektöründe istihdam edilmekte olup, tarımdan elde edilen gelirler GSYİH’nın %4.8’ini oluşturmaktadır.
Şeker kamışı ve şeker pancarı başlıca ihraç ürünleridir. 
Ülke arazilerinin yaklaşık %46’sı ekilebilir alan olup bu alanın %90’ında şeker kamışı yetiştirilmektedir. İhracat gelirlerinin %15’i bu üründen elde edilmektedir.
Sanayi sektörü, GSYİH’nın %24,6’sını oluşturmakta olup toplam işgücünün %21,4’ü sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. 
Firmaların çoğu ihracat odaklı firmalardır. 
Üretimin %50’ye yakını tekstil ve hazır giyim üretimidir. 
Bunu gıda işleme (özellikle şeker üretme), kimyasallar, basın-yayın, mobilya sektörleri takip etmektedir.
Ülke ekonomisinde en önemli hizmet sektörü turizmdir. 
Mauritius’un iklimi, sahilleri, mercan kayalıkları turizm açısından çekicilik sağlamaktadır. 
Ayrıca, hükümet sektörü teşvik etmektedir. 
2008 yılında ülkeye gelen toplam turist sayısı 930.456 olmuş ve GSYİH’nın yaklaşık %12’sini oluşturmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com