16 Temmuz 2011 Cumartesi

Akarsu ve Göller

Akarsular bakımından zengin bir ülke olan Gürcistan'da Büyük Kafkaslar'ın buzullarından doğan Bzipi, Kodori, Enguri, Tskhenistskali ve Rioni nehirleri sularını Karadeniz'e boşaltırlar. Türkiye'den doğan Çoruh Batum yakınlarında Karadeniz'e Kura ise Hazar denizine dökülür. Kura'nın kolları olan Liakhvi, Dzama, Tana, Tedzami, Azagvi, Lori ve Alazani'den tarım alanlarının sulanmasında faydalanılır.

Cavaheti volkanik yaylasında bulunan irili ufaklı birkaç göl yağmur ve yer altı sularıyla beslenir; bu göllerde bol miktarda alabalık ve sazan yetişir.            GÜRCİSTAN TARİHİ            
GÜRCİSTAN'IN İDARİ BÖLGELERİHiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com