15 Temmuz 2011 Cuma

Guria Bölgesi

Gürcistan’ın en güzel bölgelerinden birisi olan Guria, güney batı kısmında yer almaktadır. Batıda Karadeniz, kuzeyde Samegrelo, kuzey doğuda İmereti, güneyde Acara ve Samsthe ile sınırdır. Söylentilere göre, eskiden Gürcistan’ın toprakları şu andaki yüzölçümünün iki katıydı ve Guria tam olarak bu bölgenin ortasında bulunuyordu. Megrelcede Guria’nın kalp anlamına gelmesinden dolayı buraya Guria adı verilmiş. Guri ismiyle alakalı başka efsaneler de bulunmaktadır. Bir zamanlar Hindistan’da marur ve gururlu bir kral Şedati yaşarmış. Bu kral yalancı bir cennet bahçesi kurmuş. Birileri ona cennette meleklerinde olması gerektiğini söylemiş. O da bunun üzerine yaverlerine bütün dünyayı dolaşarak “Gurialılar” yani güzelleri bulup ona getirmeleri emrini vermiş. Kral Gurialıları güzelleir yalancı cennetine koyma fikrindeymiş. Yaverleri dünyayı dolaşarak Gurialıları toplayarak Hindistan yolunu tutmuşlar. Kafkaslara geldiklerinde duymuşlar ki kral ölmüş. Gurialılar bunun üzerine geri dönmek istemimişler ve şu anda bulundukları güzel bahçeye yerleşme kararı almışlar. Guria Kolheti Ovasının güney kısmında yer almaktadır. Ovanın içinde bulunan küçük ölçekli tepeler Guriayı ikiye bölemktedirler. Bu tepeler eskiden Nigoti boynu denilmekteydi. Gurianın bıtısında bulunan Mesheti dağları bunlara nazaran bir hayli yüksektir. Gurianın en önemli akarsuyu Supsa Mesheti dağlarında doğmakta, Nigoeti tepelerini geçerek Karadenize dökülmektedir. İkinci önemli ırmak Natenebi de Mesheti boynunda doğarak Karadeniz’e dökülmeketedir. Serin ve nemli havanın hakim olduğu Guria’da topraklar bir hayli verimlidir. Tamamında yeşilliğin hakim olduğu Guriada ormanlar yerlerini çay bahçelerine ve mısır, turunçgillerin ve mevyevlerin yetiştiği tarlalara vermektedir. Üzümden fazla verim alınamamasından dolayı üzüm bağları fazla değildir. Varsa da uzun sırıklara ve ağaçlara bağlanmaktadır. Üzüm sonbahar mevsiminde toplanmaktadır. Odesa şehrinden “İzabela” adını taşıyan ilk üzüm yüzyıllar önce Guriaya getirilmiş. Bundan dolayı da Adesa adı verilen bu üzüm çeşidi bütün Gürcistan’a yayılmıştır.

Gıda maddelerinin az olması nedeniyle küçük baş hayvancılık yeteri kadar gelişememiştir. Yetiştirilen hayvanlar daha çok süt ve et amaçlıdır. Halk daha çok domuz ve kümes hayvanları yetiştirmektedir. Gurianın doğa zenginliği ve güzelliği yöre insanı üzerinde etki bırakmıştır. Hızlı konuşması, kıvrak hareketleri ve açık sözlülüğü ile ön plana çıkan yöre insanı, sabırsız özellikler sahiptir. Çok çabuk kızma özelliğine sahip Guria halkı, kısa bir zamanda sakinleşebilmektedir. Misafirperver olan halk, şakacı yanları ve hayat dolu olmaları ile dikkat çekmektedirler. Sınırları büyük bir öneme sahip olan Guria,Ureki ve Grigoleti tatil plajları tanınmakta ve tatilcilerin büyük ilgisini çekmektedir.

GÜRCİSTAN'IN DİĞER İDARİ BÖLGELERİ


 
            GÜRCİSTAN TARİHİ            GÜRCİSTAN'IN İDARİ BÖLGELERİ
    Hiç yorum yok:

    Yorum Gönder

    muzafferbadem@hotmail.com