16 Temmuz 2011 Cumartesi

Gürcistan'da Eğitim ve Bazı Üniversiteler


Tarihi Batum Demiryolu ve Batum'da Deniz Sahili

1999-2000 eğitim yılı verilerine göre ülkede 3305 okul faaliyette bulunmaktadır. Bunların 104'ü özel paralı okuldur, diğerleri ise devlet okuludur. Okullarda öğrenim gören toplam  öğrenci sayısı 725, 2 bindir.

Ülke genelinde 24 devlet yüksek okulu ile 8 şubesi ve 163 özel paralı yüksek okul bulunmaktadır. Devlete ait 18 yüksek okul ile 5 şubesinde paralı bölümler de bulunmaktadır. Yüksek okullarda  öğrenim gören öğrenci sayısı 131 bin olup bunun %45, 3'u (59,6 bin öğrenci) parasız, %24,7'si (32,5 bin) devlete ait yüksek okulların paralı bölümlerde, % 30'u (39, bin) ise özel sektöre ait yüksek okullarda öğrenim görmektedir.
           
            Gürcistan'daki Bazı Üniversitelerin  İsim ve Adresleri:

            İsim                                                           Adres                                 Telefon ve faks           

1. Cavahişvili Tiflis Devlet                      380028, Cavcavadze                     290825, 221103
Ü. Cad. 1, Tiflis                           faks: 221103

2. Gürcistan Teknik                                380071, Kostava sok.                    330762, 366470
    Üniversitesi                                            No 77, Tiflis                                     faks: 942033

3. Devlet Tıp Üniversitesi                     380077, Vaja Pşavela                    392613, 395432
                                                                   Cad. 33, Tiflis

4. Devlet Sanat Akademisi                   380008, Griboedov sok.               936870, 932972
                                                                       No 22, Tiflis                                       faks: 936959

5. Devlet Tiyatro ve Sinema                 380008, Rustaveli Cad.                999411, 931074
    Enstütüsü                                               No 19, Tiflis


6. Sulhan Saba Devlet                        380079, I.Cavcavadze                   223581, 221637
    Pedagoji Üniversitesi                       Cad. No 32, Tiflis                             faks: 294713

7. I. Cavcavadze Yabancı Dil ve          380062, I.Cavcavadze                   221703, 294197
Kültür Enstitüsü                                    Cad. No 45, Tiflis                          faks: 231196

8. Devlet Konservatuarı                       380008, Griboedov sok.                935260, 935302
                                                                           No 8, Tiflis                                   faks: 987187

9. Gürcistan Beden Eğitimi ve              380062, I.Cavcavadze                  223160, 232008
     Spor Akademisi                             Cad. No 49, Tiflis

10. Uluslararası Karadeniz                   Guramişvili Cad. No 17,                613062, 610945
     Üniversitesi                                                 Tiflis                                          faks: 943069


 
            GÜRCİSTAN TARİHİ            GÜRCİSTAN'IN İDARİ BÖLGELERİ
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com