16 Temmuz 2011 Cumartesi

Gürcistan'la İlgili Genel Bilgiler

 Başkent Tiflis'teki Tiflis Camii'nin Şimdiki Hali
Coğrafi Koordinatları                      :  40-470  Doğu boylamları,  41-440 Kuzey enlemleri
Yüzölçümü                                     : 69.700 km2
Karasuları                                      : Hazar Denizi havzasına akan nehirler: Mtkvari
                                                      (1364 km.),      Tergi (623 km.)  Alazani (351 km.)
                                                      Karadeniz havzasına akan nehirler: Çoruh (438 km.)
                                                      Rioni (327 km.), Enguri (213 km.) Önemli Gölleri: Paravani,
                                                      Hozapini,  Paliastomi, Tabatskuri, Ritsa, Bazaleti 

Önemli Şehirleri                             : Tiflis (1,4 milyon kişi), Kutaisi (240 bin kişi),  Rustavi (158 bin kişi),
                                                      Batum (137 bin kişi)   Gori (70 bin kişi), Poti (50 bin kişi)

GSYİH                                           : 3,883 milyar ABD Doları (2003 )

Kişi başına GSYİH                           : 867 ABD Doları (2003)
GSYİH (büyüme)                            : %5,4 (2003 )
Para Birimi                                    : Lari (GEL),
                                                   
Kur Oranı                                      : 1 ABD Doları=2,18 Lari(2003)

Enflasyon Oranı ( 2003)                  : % 7
Tarımsal Üretim                             : Üzüm, narenciye, çay, fındık, sebze, patates, çiftlik        
                                                     hayvanları
Madenler                                       : Manganez, bakır, çelik, demir, çinko, kömür, petrol
Sanayi üretimi                              : Metal işleme, uçak üretimi, elektrik teçhizatı, takım tezgahları,
                                                    kimyasal maddeler, kereste, şarap üretimi
İşsizlik Oranı                                  : %11,4 (2001, ILO standartlarına göre)

İthalat                                           : 1057,7 milyon ABD Doları (2003)
İhracat                                          : 444,0 milyon ABD Doları (2003)
Dış Tic.Hacmi                                 : 1501, 9 milyon ABD Doları (2003)
İhraç Ürünleri                                   : Narenciye, çay, fındık, şarap, diğer gıda maddeleri,      
                                                      hurda metal, kimyasal maddeler,fındık, makineler.
Limanlar                                        : Poti, Batum, Sukhumi

Doğal Kaynakları                           : Ormanlar, manganez rezervi, demir ve bakır      

Nüfus Artış Oranı                            : -% 0,55

Çalışan nüfus ve Sekt. Dağılım         :  %20 sanayi, %40 tarım, %40 hizmet.
Dinler                                           : Ortodoks Gürcü %65, Müslümanlar %11, Ortodoks  Rus %10, 
                                                      Gregoryen  Ermeni % 8, diğerleri % 6

Resmi Dil                                      : Gürcüce

Nüfusun Etnik dağılım                    : Gürcü %70,1, Ermeni %8,1, Rus % 6,3, Azeri %5,7,      
                                                     Oset %3, Abhaz % 1,8, diğerleri % 5
Okuma-Yazma Oranı                      : % 99
Bağımsızlık İlanı                             : 9 Nisan 1991

Milli Gün                                        : 26 Mayıs  (26 Mayıs 1918 tarihinde Gürcistan
                                                      Sovyet Rusya’dan  ayrılmıştır)
 
            GÜRCİSTAN TARİHİ            GÜRCİSTAN'IN İDARİ BÖLGELERİHiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com